حاکمیت از همه ظرفیت‌ها برای ورود ایرانیان خارج از کشور استفاده کندیک کارشناس مسایل حقوقی گفت: شناسایی و برخورد با عوامل مخرب که باعث ایجاد گست و انفکاک بین خدمتگزاران کشور و اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور می شوند، در حوزه وظایف و ماموریت قوه قضاییه است.

رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با درخواست محسنی اژه ای از معاونت امور بین الملل قضائیه برای ورود ایرانیان خارج از کشور ایران گفت: بازگشت به “وطن” به منزله ورود در خانه خود است و حق هر ایرانی است. .

وی افزود: بر اساس اصول ۳-۹-۱۲-۱۳-۲۲، قانون اساسی، ایرانیان از حقوقی برخوردارند که این حقوق امری بدیهی و مانع از اعمال آن بدون تجویز قانون، از مصادیق برجسته به غیر است. بنابر این حاکمیت باید از همه ابزار و ظرفیت های حقوقی و قانونی برای استفاده ایرانیان خارش اد

این وکیل دادگستری ادامه داد: در ایران هراسی دو از عوامل یعنی رسانه معاند گروه ابزار سرویس و افراطیون و دلالان و واسطه های گران های خارجی دارند. ریاست محترم قوه قضاییه اخیرا بر تسریع در ورود ایرانیان خارج از کشور تاکید کرده اند و به درستی به «نقش مخرب دلان و واسطه گران» در فضای سازی کاذب و مانع تراشی برای ورود آنان پرداخته اند.

این حقوقدانان گفت: هر چند در گذشته نیز روسای قوا از جمله روسای قوه قضاییه بر این مهم در عمل ورزیده اند اما آنچه را که باید بشود به نپیوسته است و موفقیتی در خور توجه نمی شود.

وی توضیح داد: حال با بهره گیری از تجارب و آسیب شناسی آن باید در اقدامی، فراگیر و کارشناسی شده “راه های عملی گذشته در ورود ایرانیان به کشور جامع” فراهم شود و خروجی تصمیم در ورود آنها و تامین امنیت امنیت از هر یک باشد. حیث و سهولت دسترسی به مراجع قانونی در صورت نیاز است.
اسدیان کرد: آموزش مامورین کنسولی در مراکز و نمایندگی های ایران در جذب نیروی هم وطنان، آموزش مامورین مبادی ورود در کشور از هوا، زمینی و در جهت کشتیرانی تکریم هرچه بیشتر به نحوی که هم وطن ایرانی است که سالها از خانه خود به هر کدام. دلیلی فاصله داشته است، به محض ورود احساس آرامش و امنیت مضاعف می شود. از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: رئیس قوه قضاییه در تببین نقش دلالان و عامل ها به ایجاد رعب و وحشت و هراس افکنی آنها در بین ایرانیان خارج از کشور و دروغ پراکنی در منع آنها در بازگشت به کشور و تصاحب اموالشان مشخص شده است. است هر ایرانی به حکم اصل سی و چهارم قانون اساسی حق دسترسی به محاکم را دارد و باید این اطمینان بخشی را داشته باشد که هر ایرانی می تواند با آزادی و اراده و با سهولت برای هر گونه دادخواهی به مراجع قضایی و شبه قضایی و سایر مراجع ذی صلاح باشد. دسترسی داشته باشید.
اسدی در پایان گفت: در این میان نقش صدا و سیما و رسانه ها و صاحبان اندیشه و قلم را نمی توان نادید. اعتقاد بر این است که باید حرکتی مناسب و متوازن و مدبرانه و در عین حال با قید اولویت و فوریت در دستور کار قرار گرفتن ایرانی و همگام با حرکت یادشده، شناسایی و برخورد با عوامل مخربی که باعث ایجاد گسست و انفکاک بین خدمتگزاران کشور و اتباع می شود. مقیم خارج از کشور می شوند و با ایجاد فضای کاذب با لطایف الحیل مانع از ورود هموطنان ی کشور می گی گی

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری