حاضر ارائه دهندگان نوروزی به کتابخانه های آذربایجان غربیایسنا/ آذربایجان غربی نحوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان ورزش کتابخانه های نهایی آذربایجان غربی برای حاضر ارائه دهندگان به اعضا در نوروز ۱۴۰۱ ادعا شد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی اداره کل کتابخانه های نهایی آذربایجان غربی، معصومی، مدیرکل کتابخانه های نهایی استان، نحوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان ورزش کتابخانه های نهایی آذربایجان غربی را ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: شیخ شلتوت مهاباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیت الله کاشانی ماکو در ایام تعطیل به ورزش شخصی شکسته نشده خواهند داد.

وی ذکر شد: کتابخانه مرکزی ارومیه، کتابخانه شیخ شلتوت مهاباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه آیت الله کاشانی ماکو همراه خود همکاری کتابداران در ایام نوروز برای حاضر خدماتی اجتناب کرده اند جمله امانت کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجره های آن پذیرای اعضا است.

مدیرکل کتابخانه های نهایی استان شکسته نشده داد: کتابخانه مرکزی ارومیه اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۳۰ اسفند ۹۲ لغایت ۱۳ فروردین ۱۳۹۲ همه روزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد نوبت کاری اجتناب کرده اند ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴ کنار هم قرار دادن حاضر ارائه دهندگان به اعضا می باشد. این کتابخانه روزهای جمعه باز {خواهد بود}.

وی تصریح کرد: کتابخانه نهایی شیخ شلتوت شهرستان مهاباد اجتناب کرده اند ۲۸ اسفند لغایت ۴ فروردین ماه به صورت تک شیفت اجتناب کرده اند ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه نهایی آیت الله کاشانی اجتناب کرده اند شهرستان ماکو در فروردین ماه کنار هم قرار دادن پذیرش عضویت است. ۲۵ اجتناب کرده اند ساعت ۹ صبح به همان اندازه ۱:۳۰ بعد اجتناب کرده اند ظهر علاوه بر این کلیه کتابخانه های نهایی استان همزمان همراه خود بالا سفر نوروزی اجتناب کرده اند ۵ فروردین ۱۴۰۱ دایر هستند.
انتهای پیام/