جهاد تبیین خنثی کننده تهاجم ترکیبی دشمن استرئیس هماهنگی تبلیغات اسلامی جهاد تبیین را وظیفه همگانی دانست و گفت: همه ارکان و اعضای شورای نظام بویژه دستگاه های فرهنگی و تبلیغی در خصوص جهاد تبیین وظیفه مضاعف دارند.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام و المسلمین موسی‌پور در همایش رؤسا و سرپرستان دفاتر استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که از طریق ارتباط تصویری برگزار شد، پیرامون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، اظهار داشت: در شرایط فعلی که در مواجهه با سنگین تبلیغاتی روانی قرار داریم باید با تمام توان و توانایی وارد کردن به آن مقابله کنیم و به این باور برسیم که توانایی ما به اندازه امکانات ما نیست، بلکه به اندازه تلاش، توکل و توجه ما به ذات باری تعالی و به اندازه است. اخلاصی است که در کارها از خود نشان می دهم که اگر اینطور باشد فعالیت های ما با برکت و ضرب مضاعف خواهد یافت و بازتاب، پژواک، عمق و دامنه تاثیرگذاری بیشتر پیدا خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه برای نیل به هدف و ترسیم نقشه راه نیازمند بازنگری و تحول اساسی در برنامه ها، شیوه ها و ابزارهای تبلیغاتی دستگاه هستیم و همه امکانات و تبلیغات می بایست با شرایط همگامی نداشته باشند; برنامه تحول با توجه به اسناد بالا دستی منویات مقام معظم رهبری و شورای هماهنگی تبلیغات اس

وی با اشاره به انتظارات مقام معظم رهبری در ویژه مردمی شدن مراسم، عنوان کرد: مردمی سازی یعنی حضور پرشور تمامی اقشار جامعه فارغ از سلایق سیاسی و جناحی در ارائه طرح، ایده و اجرای برنامه های برنامه ها و مناسبت ها.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: نهاد شورای یک مجموعه ولایی و نه حزبی و سیاسی و هنر اصلی متولیان مراسم به میدان آوردن تمامی اقشارمختلف مردم از تمامی گرایش ها و سلایق است که به نحوی است که این شورا می بایست اهتمام خود را به این امر برساند. به جذب بزرگی در جامعه و همه کسانی که در گرو نظام، انقلاب و رهبری دارند. معطوف و با همبستگی و وحدت بین گروه‌های مختلف شاهد تبلور وفاق ملی در برگزاری مناسبت ها خواهند بود.

وی بخش دیگری از تحول را منوط به طراوت و جدید بخشیدن به مراسم و مناسبتها با استفاده از ابتکارات، طرحها و ایده های نو با بهره مندی از توان نخبگان و صاحبان فکر و ایده دانستن و افزودن: توجه ویژه به دو قشر جوانان و بانوان بهعنوان اصلی جنگ روانی دشمن حائز مهم بوده و طراحی شده است که باید در خنثی سازی توطئه های دشمن باشد و در تولید محتوای مورد نیاز باشد.

نماینده ولی فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی جهاد تبیین را وظیفه همگانی دانست و افزود: همه ارکان و اجزاء نظام بویژه دستگاه های فرهنگی و تبلیغی در ویژه جهاد تبیین وظیفه مضاعف دارند و فقط به شکل و تبلیغ و طرح عنوان مکر جهادتبیین و فرصت سوزی به انجام می دهند. بهانه تبیین جهاد تبیین اثر مثبتی را بدنبال نخواهد داشت.

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد از افراد جامعه ما دوران انقلاب و انقلاب قبل را درک کردند، ادامه داد: با بحث و بررسی در جلسات هیئت اندیشهورز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد. به روایتگری دوران انقلاب بپردازند تا با پاسخ دهی مناسب و منطقی به ابهامات و شبهات. شاهد تبیین های سترگ انقلاب اسلامی در اذهان جوانان باشیم.

وی تطبیق شرایط قبل از انقلاب و انقلاب های عظیم آن در عرصه های مختلف شرایط فرهنگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نیازمند دانستن اطلاعات و افزودن: شرایط تطبیق کشوری که به نوعی مشابه ما بوده است، می تواند در مسیر جهاد تبیین باشد. جوانان ما بسیار حائز مهم باشد.

موسیپور جهاد تبیین را خنثی کننده تهاجمی دشمن دانسته و افزود: برنامه هایی که ما در خصوص جهاد تبیین می توانم داشته باشیم پاتکی است برای مقابله با جنگ ترکیبی که علیه ما آغاز شده است و وظیفه اصلی ما در این بخش استفاده از ابزار و زبان هنر است. نار تبلیغات سنتی می باشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بهره مندی از ظرفیت مساجد، هیأت‌مذهبی و تشکل‌های مردمی

انتهای پیام