جزئیات پرداخت تسهیلات تولید مسکن در بانک هابانک مرکزی نحوه پرداخت هزینه جهش تولید مسکن توسط بانک ها را توضیح داده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی، بر اساس قانون جهش در تولید مسکن، بانک ها موظفند با توجه به پیشرفت ساخت واحدها، به متقاضیان واجد شرایط به صورت مرحله ای تسهیلات ساخت مسکن ارائه کنند. .

بر اساس این قانون متقاضیان حق دریافت تسهیلات ساخت مسکن را دارند که سهم نقدی خود را پس از تکمیل مدارک واریز می کنند.

بدیهی است در صورتی که بانک پس از تکمیل مدارک و واریز بخشی از وجه نقد آورده متقاضی، سهم خود را پرداخت نکند مشمول جریمه مالیاتی قانون صدور املاک خواهد بود.

بانک مرکزی پیش از این بخشنامه مربوطه را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و بر اجرای آن نظارت دارد.

در انتهای پیام