جزئیات برگزاری اولین همایش ارتقای شفافیتنایب رئیس سازمان بازرسی کل کشور جزئیات برگزاری اولین همایش شفافیت و نقش آنها در سلامت دستگاه ها و مبارزه با فساد را بیان کرد و گفت: اگر از چالش های فساد جلوگیری شود، فساد گسترده خواهد شد. جلوگیری شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در گفت وگویی با اشاره به برگزاری همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت دستگاه ها و مبارزه با فساد، گفت: ۳۰ آذرماه سال جاری: یکی از موضوعات بسیار موثر و مهم در بحث پیشگیری و مقابله با فساد، شفافیت است.

وی با اشاره به تشریح وظایف سازمان بازرسی کل کشور در زمینه نظارت بر رعایت قوانین و مقررات افزود: این سازمان راهبردهای بسیاری را برای سال های جاری در نظر گرفته است که در زمینه پیشگیری و مبارزه در حال انجام و آتی است. مبارزه با فساد که یکی از مسائل اساسی است، برای تحقق این امر، موضوع کارآمدی است.

نائب رئیس سازمان بازرسی کل کشور هدف از برگزاری این نشست را ارتقای سطح آگاهی مردم دانست و افزود: بحث شفافیت بر اساس آموزه های دینی، روایات و آیات فراوان در این زمینه است که نیاز است مدیران به این موضوع توجه کنند. آن را ارائه دهد. این در راس اقدامات آنهاست.”

وی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب بارها در جلسات مختلف مباحث زیادی را در خصوص مبارزه با فساد و شفافیت مطرح کرده اند و در بندهای ۱۷ و ۱۸ سیاست کلی نظام نیز به این موضوع اشاره کرده اند.

رحمانیان با اشاره به وجود قوانین داخلی در حوزه ارتقای سلامت اداری، این موضوع را موضوعی مهم و اساسی برشمرد و ادامه داد: اگر اصول شفافیت در نهادهای دولتی به خوبی تبلیغ و ترویج شود، مسلم است که موانع بسیاری وجود خواهد داشت. بلوک و فساد جلوگیری خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به شفافیت گفت: قطعاً اگر شفافیت کامل در دستگاه ها وجود داشته باشد، برخی افراد در سمت خود اجازه ارتکاب جرم را نخواهند داشت.

دبیر همایش توسعه شفافیت و نقش آن در سلامت دستگاه ها و مبارزه با فساد در سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه مشارکت عمومی در بحث بازرسی موجب افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی مردم می شود. وی گفت: این همایش اولین همایش ملی است که موضوع آن شفافیت است و در مقایسه با سایر همایش ها ظاهری منحصر به فرد دارد که از جمله این ویژگی ها می توان به استفاده از محصولات این همایش بازرسی اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی از چالش های فساد در بازرسی قرار است کشف شود، گفت: یکی از موضوعات اساسی که می تواند منجر به فساد شود، عدم شفافیت در هر جنبه است، بنابراین سازمان برزسی در نظر دارد خروجی را انجام دهد. این کنفرانس یک حمایت برنامه های سازمانی باید در دستور کار باشد.

رحمانیان با بیان اینکه سازمان نظارت خواهان گفتمان سازی و فرهنگ سازی در جامعه و نهادهای اجرایی برای رسیدن به شفافیت است، گفت: در این همایش ۲۰ دانشگاه، مرکز علمی، نهادهای نظارتی و همچنین سازمان های مردم نهاد و غیردولتی حضور داشتند. سازمان های. سازمان های دولتی نیز با یکدیگر همکاری خواهند کرد و از اختیارات آنها استفاده خواهد شد.

نایب رئیس انجمن بازرسی کل کشور از مدیران و کارشناسان داخلی و خارجی برای حضور در این جلسه دعوت کرد و به تشریح مهمترین نکاتی که در این جلسه مطرح شد، شفافیت و نقش آن در ارتقا سلامت اداره و مبارزه با فساد از منظر دین اسلام. اجرا و اعمال شفافیت با رویکرد مبارزه با فساد، راهبرد ترویج فرهنگ شفافیت و پیگیری شفافیت در کشور، نظارت بر کشور و خواستار شفافیت، تجربه کشورهای موفق در اجرای شفافیت، نقش رسانه ها، سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی برای ایجاد شفافیت و روش های بهره برداری و حمایت از خبرنگاران اطلاعاتی و فساد اداری برای ارتقای شفافیت از مزایای این کنفرانس است.

در انتهای پیام