جزئیات ایجاد “شبکه درمان ناباروری” و “صندوق حمایت از بیماران قابل درمان”معاون وزیر بهداشت جزئیاتی از اجرای شبکه درمان ناباروری در کشور و همچنین صندوق حمایت از بیماران فوت شده بر اثر این بیماری را بیان کرد.

دکتر. سعید کریمی در گفت وگو با ایسنا. وی جزئیات شبکه درمان ناباروری در کشور گفت: شبکه درمان ناباروری، مراکز درمانی و خدمات ناباروری در سه سطح تقسیم بندی می شود. سطح اول مطب های عمومی، پزشکان عمومی، ماماها و … است. اگر در این سطح مشخص شد که بیمار نیاز به درمان خاصی دارد، به سطح دوم که شامل متخصصان مجرب زنان، اورولوژی، آزمایشگاه های ویژه و … می شود، ارجاع داده می شود، ۸۵ درصد موارد ناباروری در این سطح دوم حل می شود.

وی افزود: در عین حال ۱۵ درصد موارد نیاز به ارجاع به سطح سوم درمان ناباروری شامل IVF و سایر درمان ها دارد.

کریمی الان این را گفت درمان ناباروری تحت پوشش بیمه است، وی ادامه داد: ۹۰ درصد هزینه خدمات درمان ناباروری تحت پوشش بیمه دولتی است. برای مشاغل خصوصی مجاز به پرداخت معادل تعرفه عمومی غیردولتی هستند.

کریمی همچنین گفت: اکنون بیش از ۱۰۰ مرکز درمان ناباروری در سه سطح در کشور داریم که سطح اول آن که کلینیک ها و … است تا کنون وجود نداشته است و در حال حاضر مقرراتی را انجام داده ایم. هر دانشگاه علوم پزشکی باید حداقل یک سطح مرکز درمان ناباروری داشته باشد. یعنی حداقل ۶۴ سطح دو مرکز ایجاد شود. پس از صدور آیین نامه مراکز درجه دو، تا پایان سال به تدریج سطح دوم مراکز درمان ناباروری اضافه می شود.

وی در ادامه سخنان خود از صندوق کمک به بیمارانی که بر اثر بیماری جان خود را از دست می دهند صحبت کرد و همچنین گفت: این صندوق توسط شورای اسلامی کمک شد و از آنها قدردانی می کنیم. حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پوشش درمان بیماران بیمار در این صندوق لحاظ شده است. باید توجه داشت این جعبه شامل بیماران صعب العلاج و قابل درمان است. در مرحله اول بیماری های موجود را تکمیل می کنیم، سپس بیماری هایی را اضافه می کنیم که تاکنون پوشش داده نشده است. این مراحل یک فرآیند مداوم هستند.

وی افزود: از آنجایی که موضوع جدید است، پس از تصویب مجلس باید آئین نامه ای انجام شود، در بیمه سلامت دیده شود و بعد در کمیته دولت تصویب شود، اخیرا این اقدامات انجام شد. معاون پزشکی رئیس جمهور همچنین بسته خدماتی را برای پوشش شورای عالی بیمه به شورای عالی بیمه ارائه کرد.

در انتهای پیام