جبران افت در ۳ درس / بررسی آموزش زبان خارجی به دانش‌آموزان در مؤسسات آزاددبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش جزئیاتی از تصویب نهایی شورای عالی آموزش و پرورش پیرامون مرور مطالب در سه درس علوم، فارسی و ریاضی را بیان و اظهار کرد “معلم”، “برنامه درسی” و “نقاط لازم التوجه” محورهای اصلی کار هستند و امیدوارم در هرکدام از زمینه‌ها، برنامه‌های عملیاتی در وزارت آموزش و پرورش طراحی شده، عینید ب.

محمود امانی تهرانی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی درباره روند جبران افت دانش آموزان در ایام و آموزش های غیرحضوری و همچنین نتایج ضعیف در مطالعات تیمز و پرلز بیان کرد: طرحی در شورای عالی آموزش و بررسی و پرورش و سپس به تصویب رسید که می تواند تأثیر خوبی داشته باشد. باشد.

وی افزود: راهکارهای خوبی در این تصمیم وجود دارد و به خوبی توجه شده است. «معلم»، «برنامه درسی» و «نقاط لازم التوجه» محورهای اصلی کار هستند و امیدوارم در هرکدام از زمینه ها، برنامه های عملیاتی در وزارت آموزش و پرورش طراحی شده، عینیت بیابد و به نتیجه برسد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه در جلسه بعدی شورای عالی آموزش و پرورش ماده واحدهای با عنوان “طراحی و مشارکت در مطالعات ملی، منطقه ای و بین المللی یافتن پیشرفت تحصیلی و اجرا و کاربست نتایج آن” به تصویب رسید گفت: ارتقای کیفیت. آموزش دروس فارسی، ریاضی و علوم در این طرح مدنظر است.

امانی به سه راهبرد توانمندسازی معلمان، مبنا قرار دادن استانداردهای ملی و بین المللی برای ارتقای عملکرد درس فارسی، علوم ریاضی و سنجش و نظارت مستمر آن و بسط عدالت آموزشی در این طرح اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در راهبرد بسط عدالت آموزشی مواردی. چون اولویت تخصیص منابع به مناطق، مدارس و دانش آموزان کمبرخوردار برای حمایت از خدمات اساسی آموزشی و تغذیه (تغذیه رایگان دانش آموزان در مدارس و مناطق کمبرخوردار) تعلیم دوره پیش دبستانی به ویژه در مناطق محروم و دو زبانه، طراحی ساز و کارهای ویژه برای ارتقای عملکرد مدارس لازم التوجه از جمله تقویت انگیزه برای مدیران موفق در این مدارس و اولویت به معلمان اثربخش و باکیفیت به کلاسها و دانش آموزان کم پیشرفت، شناسایی دانش آموزان کم پیشرفت و تدوین و اجرای برنامه آموزش ترمیمی و جبرانی (مانند فوق برنامه و). آموزش در گروه های کوچک خارج از ساعت جاری مدرسه) و تقویت روش های ارائه آموزش دروس در مناطق دو.

دبیرکل آموزش و پرورش به راهبرد توانمندسازی نیز اشاره و عنوان کرد: این راهبرد معطوف معلم به ارتقای شورای عالی معلمان در ارائه دروس فارسی، علوم و ریاضی و سنجش دانش موضوعی معلمان به ویژه در موضوعات درسی مربوطه است.

وی ادامه داد: در راهبرد مبنا قراردادن استانداردهای ملی و بین المللی برای ارتقای عملکرد معلمان نیز گفت: نظارت و ارزشیابی مستمر عملکرد معلمان بر شاخص های مرتبط با ارتقای کیفیت از ویژگی های عملکرد تحصیلی دانش آموزان، استفاده بهینه از زمان و زمان آموزش، تدریس مشترک تیمی. در کلاس، مشاهده کلاسهای معلمان دیگر، مشارکت در کارهای حرفه ای برای همکاری با آنها در این بخ

امانی تهرانی در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح آموزش زبان به دانش آموز در مؤسسات آزاد نیز گفت: این طرح هنوز در مراحل کار کارشناسی قرار دارد و به شورای عالی نرسیده است. موزش زبان، نیمه تجویزی و انتخابی خارجی تعریف شده است. در کمیسیون برنامه درسی این موضوع در دست بررسی است که امکان انتخاب را در بحث آموزش زبان به دانش آموز بدهیم تا اگر آموزش زبان را در مؤسسات مجاز گذرانند، مدرسه، این آموزش را پذیرد که در این صورت، تغییر زبان خارجی هم محقق می شود.

انتهای پیام