جایگاه شوراها و شهرداری ها باید تغییر کندشهردار تهران گفت: آنچه در اساسنامه بخشداری ها، شوراها و دهیاری ها آمده است باید مورد توجه قرار گیرد بنابراین باید با رشد خدمات انسانی به مدیریتی که به یکپارچگی قوا کمک می کند کمک کنیم.

به گزارش ایسنا علیرضا زاکانی که صبح امروز (۲۲ تیرماه) در همایش بخشداری و روستا حضور یافته بود، با تبریک سالروز تولد به مسئولان محلی و مردم روستا، گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند دوای درد کشور باید دنبال شود. قانون اساسی که می تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند. فصل هفتم قانون اساسی به شوراها واگذار شده است، اصل صد قانون اساسی یک اصل جامع است که وظایف مختلف شوراها و منتخبان این شوراها از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و رفاهی را بیان می کند. وی از شوراها خواست تا با حمایت مردم این روند را تسریع بخشند.

شهردار تهران با اشاره به تشکیل شوراها در نیمه دوم دهه ۷۰ گفت: این شوراها در زمانی به وجود آمده اند که بسیاری از اشکال امور ملی ایجاد شده است.

وی یکی از اقداماتی که در دولت جدید انجام می شود، تغییر مواضع شوراها و بخشداری ها و قرار دادن آنها در یک قانون اساسی منسجم دانست و افزود: امروز بیشتر فعالیت های شهری در حال انجام است. شهرداری‌ها در حال حاضر به عنوان یک سازمان خدماتی تلقی می‌شوند، در حالی که قانون اساسی تصریح می‌کند که سازمان‌های خدمات اجتماعی در امور مختلف شهر مشارکت داشته و رشته زندگی شهروندان را قطع می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه امروز در مجالس منتخب و دولت های محلی مسئولیت بالایی وجود دارد، گفت: اگر به این امکانات و کیفیت آنها توجه شود، سطح خدمات اجتماعی افزایش می یابد. آنچه تا به امروز مغفول مانده است، لزوم نگاه به هماهنگی قوانین اساسی مصوب شوراهاست.

به گزارش شبکه شهر، ساکانی در قسمت پایانی سخنان خود گفت: یکی از نکاتی که پیش از این در مجلس مطرح کردم این بود که وظیفه مجلس بر عهده شوراها است. مفاد قانون اساسی ولسوالی ها، شوراها و شوراهای محلی باید مورد توجه قرار گیرد و ما باید از اداره ای حمایت کنیم که در یکپارچگی قوا برای خدمت به مردم کمک می کند.

در انتهای پیام