جانسون به زلنسکی: مصمم به تضمین شکست پوتین در وجود داریمنخست وزیر انگلیس به ولودیمیر زلنسکی تاکید کرد، همکاری با همپیمانان برای تامین کمک های نظامی.

به گزارش ایسنا، به نقل از النشره، بوریس جانسون، نخستوزیر انگلیس در تماس تلفنی با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری بریتانیا برم انگلیس در خصوص تضمین ولادیمیر پوتین، رئیس عزجمهوری روسیه در قبال مخالفت کرد.

لنسکی همچنین گفت: نخست‌وزیر انگلیس را در جریان تلاش‌های مقابله با تجاوز و نیاز به تحریم‌های بیشتر د.

او تاکید کرد: ما تروریسم هسته‌ای و جرایم جنگی روسیه را محکوم می‌کنیم.

انتهای پیام