تولید محصولی بیولوژیک برای رفع نارسایی زودرس تخمدانیک گروه از پژوهشگران پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی با کمک سلول های بنیادی اتولوگ مشتق از خون قاعد این محصول برای بازگرداندن باروری زنان باعث کاهش ذخیره تخمدان و رفع نارسایی زود رس تخمدا می شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، غزاله گنجی پور، مسئولیت تجاری سازی پژوهشکده ابن سینا گفت: «سینابیو ام بی سل» از فرآورده های بیولوژیک پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی ابن سینا است. ماده اولیه این سلول های بنیادی اتولوگ مشتق از خون قاعدگی حاصل از فرآوری و کشت در شرایط اسر.

وی درباره نحوه استفاده از این محصول اظهارداشت: ون قاعدگی باید از خانم های سالم پس از شروع جردان. جمع آموری خون قاعدگی در داخل یک کاپ قاعدگی با گرید بالینی انجام شده و سپس به داخل یک لوله ۵ میلی لیتری. سپس این ظرف جهت انتقال می شود. سلول های تک هسته ای حاصل از خون قاعدگی طبق قوانین جدا شده و این سلول ها متعاقبا در محیط استا.

ویال واحد از این محصول حاوی ۳ میلیون سلول بنیادی اتولوگ مشتق از خون قح است. برای تجویز ۱۵۰ میکرولیتر از این محصول کافی است ؛ ۱۵۰ میکرولیتر از این محصول باید پس از دریافت بی حسی ع

وی افزود: «سینابیو ام بی سل می تواند به منظور بازگرداندن باروری زنان ناشی از کاهش تخمدان، نارسایی زود رس تخمدان مورد استفاده قرار گیرد.

موسسه تجاری سازی پژوهشکده ابن سینا جهاددانشگاهی به موارد منع مصرف این محصول اشاره کرد و در این خصوص بیان کرد: داروهایی که از داروهای سیتوکسیک یا سرکوب کننده ایمنی استفاده می کنند یا به انواع بدخیمی ها، اختلالات متابولیکی، آندومتریوما (کیست شکلاتی) و یا سایر کیست های تخمدان هستند و همچنین کسانی که تحت عمل جراحی قبلی تخمدان قرار داده اند یا از آلوژن (پیوند سلول بنیادی فرد دیگر به بیمار) استفاده کرده اند نباید از این محصول استفاده کنند.

به گفته وی، وضعیت هیچ عرضه جانبی مشابهی ندارد، تب و تهوع پس از استفاده از ای ای.

انتهای پیام