تولید محصولات مهم در لرستان نیاز استایسنا / لرستان سازمان رئیس جهاد کشاورزی لرستان گفت: محصولات تولید شده در حوزه کشاورزی باید مشخص شود.

سید عماد شاهرخی در دیدار با مدیر و کارمندان اداره کل دامپزشکی لرستان، اظهار کرد: با تغییر دولت، محیط زیست در حوزه خدمات رسانی به مردم ایجاد شده و ما هم باید در راستا باید این کار را انجام دهیم.

وی افزود: در برنامه وزارت جهاد کشاورزی که به مجلس ارائه شد بر روحیه جهادی محدود شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: هر چقدر هم برنامه مدون داشته باشیم برای اجرای ب

شاهرخی بر ضرورت روحیه جهادی و فعالیت شبانه‌روزی در حوزه کشاورزی لرستان کرد و گف را: ما باید

وی اظهار کرد: همچنین محصولات باید متمرکز باشند و نباید محصولی تولید کنیم که روی دست کشاو باشد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: تولید محصولی باید تولید شود و صنایع جانبی آن ایجاد شود زیرا در غیر این صورت محصول به یک تهدید تبدیل می شود.

شاهرخی گفت: شاورزی لرستان را در پایداری توسعه پایدار باید از معیشتی به سمت دانش بنیان سوق کرد.

انتهای پیام