توضیح رضایی درباره علت مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف آرزوییک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ دلیل مخالفت اکثریت اعضای این کمیسیون با حذف تصمیم گیری را، تبعات اجتماعی و امنیتی و معاشرت مردم دانستند و گفتند که دولت با این کار را می کند و معاون اول رئیس جمهور هم برای ارائه توضیحاتی در کمیسیون تلفیق. حاضر نشد که این ها ابهامات را بیشتر کرد.

علی رضایی در گفت و گو با ایسنا در توضیح دلیل مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت با قاطعیت و جدیت نمی گوید که چه تضمینی می دهد تا با آرزوی داشتن مشکلات معیشتی برای مردم نیاید، فقط می گوید که آن. شااءالله مشکلی درست نمی شود اما با «ان شاءالله گفتن» که کار پیش نمی رود. مجلس نگران است و به دلیل همین گزارش، بررسی تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد. چه تصمیم نهایی بر نمایندگان در زمان بررسی بودجه در صحن علن است.

وی افزود: عده ای از مردم نمی تواند سختی ها را تحمل کند برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به تعیین سازوکار جدید است و این که سازوکار به گونه ای اندیشیده شود که مشکلی برای پایین و متوسط ​​جامعه به وجود نیاید باشد. همین نگرانی های اجتماعی و دیگران معاش باعث شد که تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کند. این راه حل درستی نیست که ماهانه یک پنیر و گوشت و برنج به مردم بدهیم و بعد از ارز ۴۲۰۰ تومانی رک.

این عضو هم این کمیسیون اقتصادی گفت: دولت می‌گوید ۴۲۰۰ تومانی رانت و عیب ایجاد می‌کند، ما را قبول داریم که مصرف دارو و کالاهای اساسی را می‌توان دریافت کرد و بعد از آن به مصارف دیگری پرداخت، اما چطور نمی‌توانیم جلوی این هزار نفر را بگیرید؟

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: از طرف دیگر دولت ضمانت قوی به ما نداده و با نگرانی وارد شد. قرار بود معاون اول رئیس جمهور هم در کمیسیون تلفیق حاضر شود و توضیح دهد که نیامد و ابهامات بیشتر با وجود اینکه دولت اسرار به حذف آرزوی ۴۲۰۰ تومانی دارد، اما معتقدند که برای این کار باید زیرساخت ها فراهم شود زیرا در غیر این صورت مشکل می آید. گرانی چند قلم کالای وارداتی با آرزوی خرید بر روی سایر کالاها هم تاثیر گذاشته و باعث فشار می شود.

رضایی در پایان درباره ارتباط این تصمیم با مذاکره گفت: نگاه ما باید به داخل باشد زیرا در طول ۴۰ سال گذشته هر تصمیمی تصمیم و قرارهای خارجی را گرفته و هیچ اتفاقی برای اقتصاد ایران رخ نداده است.

انتهای پیام