توصیه رهبری به مجلس برای توجه به وضعیت بانک ها در بودجههیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که بانک مرکزی در نامه ای به مقام معظم رهبری تاکید می کند که اگر تکلیف بیش از اندازه ای به بانک ها در زمینه تسهیلات تحمیل شود رئیس جمهور ممکن است به افزایش پایه پولی کشور و بروز مشکلاتی برای بانک ها منجر شود. بنابراین رهبر انقلاب به مجلس توصیه کردند که مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانک ها تحمیل نکنند تام

به گزارش ایسنا، سید نظام موسوی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) با اشاره به مصوبات مجلس گفت: نشست خبری ظهر امروز (دوشنبه، ۲ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات امروز مجلس، گفت: در بند (ی) ثبت یک پیش‌بینی شده در پروژه‌های پیش‌ران و زیرساختی از محل تهاتر نفت مازاد برای یکسره کردن تحریم‌ها و رشد اقتصادی مبلغ ۵.۵ میلیارد یورو بود. این بند برای بررسی بیشتر به تلفیق ارجاع شد.

وی توضیح داد: در این رابطه دولت ۴.۵ میلیارد یورو از تهاتر نفت برای امور دفاعی پیش بینی کرد و چون دولت خود این موضوع را پذیرفته بود در این رابطه مشکلی وجود نداشت اما برای ۵.۵ میلیارد یورویی که کمیسیون تلفیق برای موارد مربوط به پیش بینی و زیرساختی بود. تصمیم گرفته بود مجلس تصمیم بگیرد این موضوع را مجدداً برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهد تا بررسی دقیق انجام شود و نظر دولت اخذ شود که آیا این مقدار نفت از لحاظ فنی امکان پذیر است یا خیر.

موسوی اضافه کرد: کمیسیون تلفیق پیش بینی شده بود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر اختصاصی پیدا کند که با توجه به پیشنهاداتی این بند برای بررسی بیشتر به بررسی تلفیق ارجاع شد.

موسوی ادامه: امروز مجلس تصمیم گرفت برای انجام امور ارزی کشور و دولت به غیر از بانک مرکزی بانک های دولتی دیگر هم باشند که عاملیت ارزی دولت را بپذیرد، این اقدام گشایشی برای امور ارزی است و سایر بانک های دولتی هم می توانند. به این موضوع ورود کنند. به عبارت دقیق تر بانک های دولتی می توانند عاملیت امور ارزی را بپذیرند اما دولت نمی تواند بانک ها را مکلف به انجام این کار کند و در واقع بانکی که مالکیت و وجود دارد مجاز است اما تکلیفی بر او تحمیل نمی شود.

هیئت رئیسه مجلس اسلامی با اشاره به ارجاع بنده مربوط به آرزوی انتخابی به کمیسیون تلفیق گفت: بررسی تلفیق در بند الحاقی یک، مبلغ ۹ میلیون دلار حذف به منظور تامین ارزی برای سال آینده پیش بینی شده بود که با توجه به اختلاف نظر. در مجلس موضوع آرزوی تصمیم به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

موسوی در مورد توصیه رهبری به مجلس درباره پرهیز از تکلیف مالایطاق به بانک ها گفت: در ثبت ۱۶ لایحه بودجه گزارش گزارش تلفیق، موضوع طرح تکمیلی پیش بینی شده است که بانک ها موظف هستند را در اختیار بخش های مختلف تولیدی و عمرانی کشور قرار دهند. های حمایتی قرار گیرندگان. در این رابطه رئیس بانک مرکزی در نامه ای به رهبر معظم انقلاب تاکید می کند که اگر تکلیف بیش از اندازه به بانک ها در زمینه تسهیلات تحمیل شود ممکن است به افزایش پایه پولی کشور و بروز مشکلاتی برای بانک ها منجر شود بنابراین رهبر انقلاب به مجلس تبدیل می شود. توصیه هایی که مجلس و دولت تکلیف مالایطاق را به بانک ها تحمیل نمی کنند تا نظام بانکی و مالی کشور را با مشکل مواجه کند و رئیس مجلس هم توضیحاتی را در مورد آن ارائه دهد. دستور و توصیه رهبری مدنظر قرار دادن و مجلس به توصیه های رهبری به طور کامل پایبند خواهد بود.

هیئت رئیسه مجلس در برگزاری جلسات غیرعلنی مجلس، گفت: جلسات صحن در حال حاضر مطابق آئین نامه به صورت دو شیفت در حال برگزاری منتها با توجه به اینکه تصمیمات دولت مجلس را اجرا کرده و انجام می دهد. ممکن است نگاه های دولت و مجلس به هم نزدیک باشد، ممکن است در برخی موارد و در صورت لزوم جلسات غیش.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری