توجه به مشکلات و پیشنهادات هنرمندان خراسان جنوبی در نشست‌های تخصصیایسنا/خراسان جنوبی استاندار خراسان جنوبی گفت: درخواست‌ها، دغدغه‌ها، پیشنهادات و مشکلات ارائه شده از سوی هنرمندان در نشست‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جواد قناعت، عصر امروز شنبه ۳۱ اردیبهشت در نشست صمیمی با اصحاب فرهنگ و هنر خراسان جنوبی اظهار کرد: نکات کلیدی در این نشست را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ بخشی از مباحث مطرح شده به هماهنگی‌های بین دستگاهی قابل حل است و پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه این نشست با هدف شنیدن درد و دل اصحاب فرهنگ و هنر استان برگزار شد، انتظار داشتیم که در کنار دغدغه‌ها و کم ‌و کاستی که گفته شد، پیشنهادات، ایده‌های جدید و راهکارها برای حل آن هم ارایه می‌شد، افزود: بخشی دیگری هم نیاز به توجهات اعتباری دارد و باید در مباحث سفر دید و با همکاری و مساعدت دستگاه‌های متولی قابل حل است و بخش دیگر هم نیاز به پیگیری در سطح ملی دارد تا بتوانیم اعتباری برای خراسان جنوبی بگیریم.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: تمام مشکلات مطرح شده در این نشست جمع‌بندی و احصاء شد و جلساتی تخصصی و ویژه با حضور سرپرست اداره‌کل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی و مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی و با حضور دستگاه‌های متولی گذاشته خواهد شد تا مشکلات به صورت تخصصی و موردی بررسی قرار گیرد.

وی اظهار کرد: باید تلاش شود که مشکلات مطرح شده در این نشست پیگیری و حل شود تا در جلسات بعدی به موضوعات و مباحث جدید پرداخته شود.

 انتهای پیام