توان تولیدی پایانه خارک افزایش می‌یابدایسنا / بوشهر سیستم پایانه های نفتی ایران از بهسازی پهلوگاه شماره ۱۰ و ۹ اسکله شرقی پایانه خارک با اعتبار حدود ۲۵۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: توان طبیعی نفت خام و فرآورده های نفتی با تعمیرات اساسی و نوسازی اسکله ها افزایش میابد.

عباس اسدروز اظهار کرد: شرکت پایانه های نفتی ایران با توجه به مسئولیت خود در زمینه ذخیره سازی، اندازه گیری و مصرف نفت خام و با توجه به نقش مهم در زنجیره شرکت ملی نفت ایران، همیشه پایداری تولید و ارتقای توانمندی های خود را در زمینه روزآمد کردن حفظ می کند. تجهیزات و آماده‌سازی شرایط عملیاتی برای افزایش تولید و تولید نفت خام را همسو با سیاست‌های صنعت.

وی با بیان اینکه اصول هر صنعتی باید با انجام تعمیرات به موقع است، مشخص کرد: با توجه به جامعیت موضوع و مشارکت مسائل مالی، بازرسی فنی، تکات کالا، منابع انسانی و … موضوع با عنوان مدیریت دارایی های مشخص شده است. عملیات تعمیرات و نوسازی اسکله‌های موجود را می‌توان یک راه‌بردی در اختیار داشت.

شرکت شرکت پایانه های نفتی ایران تصریح کرد: در این زمینه پروژه بهسازی پهلوگاه شماره ۹ و ۱۰ (از محور ۱۰۱ تا ۱۲۱) اسکله شرقی پایانه خارک با اعتبار حدود ۲۵۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفتن عملیاتی که در حال اجرا است از سوی پیمانکار آغاز شده است. .

به گزارش ایسنا به نقل از شرکت پایانه های نفتی ایران، اسدروز با بیان اینکه فعالیت های مکانیکال، برق، ابزار دقیق، بلاست و رنگ آمیزی در جهت بهسازی پهلوگاه ۹ و ۱۰ انجام می شود، نسخه کرد: با تکمیل دوره تعمیرات اساسی و نوسازی اسکله ها توانی نفت خام و پایداری عملیات تقویت می‌یابد.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری