توافق عربستان با شرکت لاکهید مارتین آمریکا برای ساخت سامانه موشکی «تاد»عربستان سعودی روز دوشنبه از توافق با شرکت آمریکایی «لاکهید مارتین» برای ساخت بخش‌هایی از سامانه

به ایسنا، ادارات کل صنایع نظامی رسمی گزارش خود را با دو پروژه برای بومی سازی ساخت سکوی سکوی

خبرگزاری دولتی عربستان “واس” گزارش داد که این پروژه با همکاری شرکت آمریکایی لاکهید مارتین و در یکی از پروژه های بومی سازی عربستان در ساخت سامانه دفاع موشکی تاد، صورت می گیرد.

«قاسم المیمنی» معاون بخش صنعتی گفت که این پروژه به دنبال «کمک به ارتقای سطح آمادگی نظام است

عربستان سعودی در پایان سال ۲۰۱۸ کرد تا ۴۴ سیستم عامل سکوی پرتاپ موشک‌های تاد، راکت‌ها و دیگر.

انتهای پیام