تمام اسناد ایران در مورد ینده‌نگری باید مورد بازبینی قرار گیرندرئیس شاخه مهندسی عمران فرهنگستان علوم با اشاره به شش سندی که در ایران در آینده نگری وجود دارد و در سالهای مختلف چشماندازی را برای آینده ایران ترسیم کرده گفت: این شش سند باید توسط دانشمندان و علما مورد تحلیل قرار گیرند و بخشهایی که با یکدیگر تناقض دارند. دارند و بخش‌هایی که دیده نشده و یا در اسناد کم‌رنگ است، باید با دقت بررسی شوند.

به گزارش ایسنا، دکتر رضا مکنون در مراسم روز جهانی آینده که توسط فرهنگستان علوم در حال برگزاری است، در سخنانی با عنوان “سرزمین ایران و آینده” گفت: در جهان امروز تحولات آینده و آینده نگری کلید مهم درحکمرانی کشور است.

وی به بررسی کشور در سه لایه «جغرافیای سرزمین»، «توزیع جغرافیایی جمعیت واقوام» و «الگوی حکمرانی» پرداخت و ضمن تشریح لایه های جغرافیای سرزمین گفت: لایه جغرافیای سرزمین را می توان به پنج بخش زیرزمین یعنی گسلها، سطح زمین وزیرزمین یعنی آبها. یرزمینی و معادن ، فیزیک سطح زمین یعنی ؛ وه‌ها و رودخانه‌ها، آب وهوا در سطح زمین و اقلیم سرزمینی که جریان‌های منطقه است، تقسیم می‌شوند. عمده این لایه‌ها در ایران در شرایط بحرانی قرار دارند و در آینده نیز شرایط وخیم‌تری خواهند داشت.

شورای شاخه مهندسی عمران فرهنگستان علوم با بررسی لایه های مختلف جغرافیایی ایران به بررسی مشکلات و مخاطرات این لایه ها پرداخت و زلزله، خشکی و فرونشست، تخریب و نابودی خاک و تخریب محیط زیست را به عنوان چالش های زمین های اصلی این حوزه نام برد و اظهار داشت که آینده دارد. اقلیم منطقه همگی در جهت بدتر شدن است.

مکنون با اشاره به این که لایه جمعیتی ایران، متشکل از اقوام مختلف است، اظهار کرد: این لایه جمعی. فارسها درصد ۶۱، ۱۶ آذری درصد، کردها درصد ۱۰، بلوچها در ۲ درصد از سکونتگاه های کشور قرار دارند و این اقوام نسبت به مناطقی که در آن مستقر هستند، از نظر آب، خاک، انرژی و … شرایط یکسانی ندارند. همچنین تمام اقوام ایرانی در خارج از مرزهای کشورداری همسایه های مشابه هستند. به همین دلیل باید در این زمینه مدیریت درستی انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه لایه جمعیتی و نیاز به توجه به عدالت اجتماعی دارد، گفت: عدم توجه به این موضوع در حکمرانی می تواند به چالش در سطح ملی و منطقه ای تبدیل شود.

وی به مطالعاتی که در رابطه با خشکسالی های ایران و سقوط حکومت ها در طول تاریخ انجام شده، اشاره کرد و گفت: ما تا سیاست های موجود در مورد محیط زیست محیطی ممکن است ولی آن ها خیلی توجه قرار نگرفته اند.

شورای شاخه مهندسی عمران فرهنگستان گفت: لایه حکمرانی با توجه به دو لایه جغرافیایی سرزمین و منطقه جغرافیایی، در طول الگوهای علوم تجربی ایران را تجربه کرده است که این الگوهای حکمرانی همراه با موفقیت و یا شکست بوده اند.

مکنون با اشاره به شش سندی که در ایران در آینده نگری وجود دارد و در سالهای مختلف چشماندازی را برای آینده ایران ترسیم کرده، گفت: الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، بلندپروازانه ترین نگاه ما به آینده است که افق آن ۱۴۴۴ است. اکنون مشخص شده است که از نظر نظام دیدگاه ما حتی ۴۴ سال آینده را نیز پیش‌بینی می‌کنند. این با کدام علم و کدام روش انجام شده است؟

وی تاکید کرد: این شش سند باید توسط دانش و علم مورد تحلیل قرار گیرند و بخشهایی که با هم تناقض دارند و بخشهایی که دیده نشده و یا در اسناد کمرنگ هستند، باید با دقت بررسی شوند.

شورای شاخه مهندسی عمران فرهنگستان علوم با بیان این که حکمرانی خوب باید با توجه به شرایط سرزمین و اقوام آن و در نظر گرفتن تحولات پویا و سریع آینده طراحی شوند، به تحولات سیاسی، اقتصادی، فناوری های، هوش مصنوعی، توسعه ارتباطات و جهانی. شدن جوامع و ارتباطات فرهنگی اشاره کرد و گفت که برای حکمرانی پایدار در ایران ایران نیاز ده.

مکنون در پایان با اشاره به روابط ایران با همسایه‌ها درایش سرزمین گفت: تمام شهرهای مرزی مرزی. حتی در طرح نوشته شده که دانشگاه مشهد باید پایگاه آموزش دانشجویان افغانستان باشد. سیستان و بلوچستان باید در ارتباط با پاکستان باشد. رفته که قطب‌های استانی ما باید نزدیکترین اقوام به همسایه باشند. شاید که ما روزی اتحادیه اروپا در آسیا شدیم. امیدواریم روزی چنین اتفاقی بیفتد.

انتهای پیام