تماس تلفنی الکاظمی با امیر قطرنخست وزیر عراق در گفتگوی تلفنی با امیر قطر، درباره تقویت روابط دوجانبه و مسائل مورد توجه دو کشو.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری شفق نیوز، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در تماس تلفنی با “امیر قطر بر تقویت روابط دوجانبه بین دو کشور تاکید کرد.”

همچنین در جریان این گفتگوی تلفنی، از مسائل مربوط به اهتمام مشترک، بحث و بررسی شدند.

طرح بیانیه صادره از دفتر نخست وزیری عراق، در این تماس دوطرف برای تقویت همکاری های مشترک بین عراق و قطر در تمامی زمینه ها و سطوح به گونه ای است که مردم دو کشور را تامین می کند و خواسته های آنها را برای تامین امنیت و توسعه رای می دهد، تاکید کنید. .

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری