تقویت ساختار تشکیلات اجتماعی در دستور کار وزارت کشوررئیس سازمان امور اجتماعی تاکید کرد: تقویت ساختار سازمان امور اجتماعی در کشور در دستور کار قرار دارد.

محمد عباسی در گفت وگو با ایسنا. وی زمانی که در حال تشریح روند سازمان امور اجتماعی در کشور برای مقابله با معضلات اجتماعی بود، گفت: رئیس جمهور به درستی و درایت در سال ۱۳۹۵ در کشور به طور جدی موضوع کاهش و کنترل معضلات اجتماعی را پیگیری کرد در حالی که بسیار به شدت عمل کرد. نگران شد و در مورد آن صحبت کرد. مقامات دستگاه حافظه و تمرکز، در عین حال مهم بودند و در عین حال یک موج اولیه ایجاد شد.

وی افزود: باید بپذیریم که معضل اجتماعی در نظام اداری ما یکی از مواردی است که هر بار ائمه انقلاب ما به موضوعی اشاره کرده اند، اجرایی شده و به تدریج فروکش کرده است و هر بار این مشکل وجود داشته است. ۶ سال گذشته این مصدومیت ما را آرام آرام گرفت و این احساس پایین آمد.

عباسی در ادامه گفت: اما در دولت سیزدهم به چند دلیل اراده قوی داریم. فعالیت های این دولت بیش از دولت های قبلی در حوزه فرهنگ و امور اجتماعی است و اراده مستقر بیشتر فرهنگی است که در استعداد و جایگاه به حساب می آید اما در این بین زمانی که مسئولیت اجتماعی کشور را به عهده گرفتیم. سازمان امور، ما به این نتیجه رسیدند که در گذشته وزارت کشور برای اجرای دستورات مقام معظم رهبری با مشکلاتی از جمله تأسیس سازمان به شکل رسمی و قدرتمند مواجه بود. و سازمان چابکی که به طور مستقل تشکیل می شود و می تواند تمام توانمندی های سازمان را گرد هم بیاورد، ما به صورت آنلاین وصل نیستیم.

وی تاکید کرد: پیش از این چنین تشکلی ایجاد نشده است، بنابراین به دنبال ایجاد سازمانی پویا و قدرتمند هستیم. وقتی سازمان می خواهد در صف نمایندگان وارد شود، باید قدرت بالایی برای پیشبرد کار داشته باشد وگرنه تشکیلات وزارتی که در یک گوشه ساخته می شود، کار نمی کند. لذا از فرصت دولت سیزدهم برای حل معضلات اجتماعی و رهنمودهای خود رئیس جمهور برای حل معضلات اجتماعی استفاده می کنیم.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید برای امید آفرینی مردم تلاش کنیم، افزود: باید مراقب انتشار رهنمودهای علمی مورد بحث باشیم و صحت آنها نامشخص است. شاخص ها کلی نیستند زیرا ممکن است دقیق نباشند و بحث هایی در مورد آنها وجود دارد.

وی افزود: دو سال است که کرونا فعالیت های اجتماعی و فرهنگی را کاهش داده و حتی فعالیت های علمی نیز به دلیل تعلیق سیستم های دانشگاهی و مدارس از بین رفته است. بنابراین اعمال هیچ اثری ندارد، اما با کاهش تدریجی این بیماری، شاهد تسریع اعمال با اثرات خارجی خواهیم بود; رئیس جمهور نیز تلاش ویژه ای در جلسات شورای جامعه دارد که با حضور رئیس جمهور و وزرای مربوطه، فعالیت های مداخله اجتماعی تقویت می شود.

در انتهای پیام