تفاوت بین مردان و زنان در بروز سکته مغزی / اهمیت سیاست های جنسیتینتایج یک مطالعه داخلی نشان می دهد که خطر سکته مغزی در مردان مبتلا به فشار خون بالا ۲.۵ برابر بیشتر از زنان مبتلا به فشار خون بالا است.

به گفته ویسکته مغزی دومین عامل مرگ و میر در جهان است که ۷۰ درصد موارد در کشورهای کم درآمد اتفاق می افتد. عوامل خطر سکته مغزی، مانند خطر بیماری قلبی عروقی، شامل فشار خون بالا، دیابت، چربی خون و سایر عوامل خطر مرتبط با سبک زندگی است.

نتایج مطالعات مختلف حاکی از آن است که نیمی از موارد سکته ناشی از فشار خون بالا است و همچنین ثابت شده است که دیابت خطر سکته را حداقل ۲ برابر افزایش می دهد.

بر اساس برخی شواهد در جوامع پردرآمد، تفاوت هایی در خطر سکته مغزی برای مردان و زنان وجود دارد.

با توجه به عدم قطعیت در مورد تفاوت بین عوامل خطر سکته مغزی در کشورهای کم درآمد و متوسط، مطالعه ای توسط مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان بیماری های متابولیک، پژوهشکده – بررسی غدد و متابولیسم، دانشگاه شهید بهشتی علوم پزشکی بر اساس داده های به دست آمده از مطالعه قند و چربی تهران انجام شد.

دکتر. فرزاد حداق، رئیس مرکز تحقیقات و مدیر اجرایی این پروژه گفت: اگرچه تحقیقات ما نشان داده است که هم مردان و هم زنان فشار خون بالایی دارند، اما خطر سکته مغزی در مردان بیشتر است. فشار خون ۲ ۵ برابر بیشتر از زنان مبتلا به فشار خون بالا است.

یک استاد دانشگاه افزود: خطر سکته مغزی در مردان دیابتی ۲ برابر زنان دیابتی است.

وی با اشاره به نتایج، بر اهمیت اتخاذ سیاست های پیشگیری و درمان ایران بر جنسیت تاکید کرد.

در انتهای پیام