تغییر مکانِ دفن یعقوب یادعلییعقوبِ یادعلی جمعه، سیزدهم اسفند در «پیتسبرگ» آمریکا به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش ایسنا، پیکر این نویسنده در بوستون دفن شد اما به شهر «پیتسبرگِ» آنسیلوانیا مد.

پیشتر قرار بود پیکر یادعلی که در روز سوم اسفند و در ۵۱ سال در بوستون به خاطر سکته قلبی از دنیا رفت در همان محل دفن شود اما همسر او، اکرم کبیری از تغییر برنامه تدفین خبر داد.

به گفته همسر یادعلی به دلیل سالها زندگی او و یادعلی در شهر پیتسبرگ و پیشنهاد دوستان و نویسندگانی که با آنها مراوده و دوستی دارند او را به این شهر منتقل می کنند و روز جمعه ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی آرام می گیرند.

یعقوب یادعلی متولد سال ۱۳۴۹ در نجف‌آباد بود. او را یکی از نویسندگان خلاق نسلِ پنجم ادبیات ایران می‌دانند. «حالت‌ها در حیاط»، «احتمالِ پرسه و شوخی»، «آداب بی‌قراری»، «آداب دنیا» و «آمرزش زمینی» از دا.

انتهای پیام