تغییر ساعت کاری از فردا در لرستانایسنا/لرستان بر اساس تصمیم هیات دولت، ساعت کاری ادارات از فردا سوم شهریور به فعالیت قبلی بازمی گردد.

پیش از آن، شورای دولت برای اطمینان از پایداری شبکه برق کشور در فصل تابستان، ساعت کار ادارات را از ۳۱ خرداد لغایت ۱۲ شهریور از ساعت ۷ الی ۱۳:۳۰ تعیین کرد.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، فرمانداران موظف به پرداخت غرامت کاهش ساعات کار در ماه های باقیمانده از سال هستند.

به گفته سخنگوی صنعت برق، کاهش ساعت کاری در تابستان باعث کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق شده است.

در انتهای پیام