تعقل، اصلی مهم در حیات طیبه حضرت زینب (س)ایسنا / قم طباطبائی بیان کرد: یکی از مهمترین ویژگیهای علمی حضرت زینب (س) اندیشه ورزی و تعقل است که بیشتر در لقب عقیله است که در لغت به معنی گرامیترین و بزرگوارترین بانو است تبلور پیدا کرده و عقیله عنوان است که هاشمیان در یادکرد حضرت از آن استفاده می کنند. می‌کردند به عنوان مثال ابن عباس وقتی می‌خواستند از ایشان حدیثی نقل می‌کنند حضرت را با عنوان عقیله ما.

دکتر معصومه سادات طباطبایی استاد حوزه و دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به جایگاه علمی حضرت زینب (س) بیان کرد: در زمینه مباحث علمی و جایگاه علمی حضرت زینب (س) باید به این نکته توجه کنیم که حضرت زینب در عین شخصیتی بصیر و شجاع و توانمند بودند و در مسائل اجتماعی و سیاسی در بالاترین حد ممکن نقش م.

وی با بیان اینکه حضرت زینب (س) از شخصیت های مختلف قابل بررسی است، یادآور شد: حضرت زینب (س) از بانوان اثرگذار در تاریخ اسلام به شماره میروند که نقش مهمی در ثمر بخشی قیام عاشورا دارد اما به این دلیل که بیشتر است. توجه خاص خود را معطوف به حضور حضرت در کربلا از برخی از وجودی و شخصیت علمی ایشا کردند

استاد دنگخص اظهار کرد: در بررسی درت علمی حضرت زینب (س) ظهور و بروز علم لدنی را در جریان عاشورا و رخدادهای پس از آن به دقت می توانم بیاوریم.

وی ادامه داد: نکته ای حائز در مورد ویژگی شخصیت های حضرت زینب (س) این است که ایشان اهل علم و دانش بودند به طوری که روایات متعددی از ائمه در جایگاه علمی حضرت داریم و حضرت زینالعابدین (ع) ایشان را «عالمه غیر». معلّمه و فهمه غیر مفهمه «به معنای دانای نیاموخته و فهمیده بی‌آموزگار خطاب کردند.

استاد دانشگاه با نقل از حضرت زینب (ع) از بانوان بزرگواری هستند که مورد ستایش اهل بیت (ع) قرار گرفتند، عنوان کرد: اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از ایشان به عنوان بانویی خردمند، با کرامت، صبور و فداکار. یاد کردند و در اسلامی القاب فراوانی را به حضرت نسبت دادند به عنوان عالمه غیر معلمه، عقیله الطالبین، عقیله القریش، عقیله النساء، عقیله وحی و دیگر القاب زیبایی که این گونه فرهنگ شخصیت علمی حضرت است.

وی با اشاره به اینکه برخی از این القاب از طرف معصومین (ع) و برخی دیگر از طرفداران و نویسندگان و اندیشمندان به آنها اطلاق می شود اما بدون توجه به بهترین سخن در مورد مقام علمی دیدگاه اهل بیت (ع) نسبت به جایگاه ایشان علمی است. است، تصریح کرد: امام سجاد (ع) زمانی که حضرت زینب (س) در کوفه خطبه خواندند فرمودند انت بحمدالله عالمه غیر معلمه و فهمه غیر مفهمه این فرموده امام پرده از یک علم الهی و متفاوت با علم عادی برمیدارد که از ناحیه پروردگار به او می گویند. حضرت زینب (س) اعطا می کند و خداوند را هرگز چنین موهبتی را به هرکسی روا نمی کند و تنها فردی را شامل می شود که این عنایت می شود که زمینه این لطف الهی را در وجودشان پرورش می دهد بسیار طبیعی است که حضرت زینب (س) که در دامن پدر و مادر است. مادری مرتب و در بستر و خانه وحی بزرگ شدند و توانستند چنین توانی را داشته باشند.

طباطبایی افزود: شاهد دیگری در بحث مقام علمی حضرت زینب (س) این است که با استدلال هایی مطابقت دارد که وجود حضرت را نسبت به مسائل مختلف نظر دارد و در بالاترین رتبه علمی نسبت به زن های زمان صاحب نظر بودند.

وی بیان کرد: یکی از مهم ترین ویژگی های علمی حضرت زینب (س) اندیشه ورزی و تعقل است که بیشتر در لقب عقیله که در لغت به معنی گرامی ترین و بزرگوارترین بانو است تبلور پیدا کرده و عقیله عنوانی است که هاشمیان در یادکرد حضرت از آن استفاده می کنند. می‌کردند به عنوان مثال ابن عباس وقتی می‌خواستند از ایشان حدیثی نقل می‌کنند حضرت را با عنوان عقیله ما.

طباطبا: اندیشیدن چندین نفر از اهل سنت هم در مواردی بیان کرد که بر جنبه های علمی عقیله بنی هاشم آنها را به عنوان بانوی عاقل و خردمند و دلیر معرفی کردند که این نشان دهنده این است که جایگاه علمی حضرت زینب (س) نه تنها برای شیعه بلکه برای اهل تسنن هم مورد تاکید بوده است.

وی با بیان اینکه آیات علمی و تسلط معارف و تفاسیر قرآن کریم از مهم ترین ویژگی های حضرت بود که در دامن فاطمه زهرا (س) این معارف را فرا گرفت، اشاره کرد: حضرت زینب (س) در شهر کوفه مجلس تفسیر و تبیین معارف. قرآنی برای بانوان و بدیهی است مقدمه برگزاری چنین مجالسی تجربی و تسلط علمی بر معانی قرآنی و نشان دهنده جایگاه علم تفسیری و قرآنی و کلام فصیح و بلیغ حضرت بوده است.

طباطبایی با اشاره به اینکه حضرت (س) محدثه بودند، کمتر کرد: مهم ترین روایت از خطبه فدکیه بوده است که حضرت در سنین کودکی تجربه کرده اند و در دوران بزرگسالی مسائل خطیری را از صدر اسلام و در دوره بعد از رحلت پیامبر (ص). ) بیان می کنند روایات دیگری هم وجود دارد که حضرت زینب (س) در برخی از آنها نقش روایتگری دارند و این نشان دهنده این است که حضرت علاوه بر حضور اجتماعی و سیاسی شان در بعد از تفسیر علم حدیث تخصص ویژه ای دارند.

استاد حوزه ادامه داد: آموزه هایی که خداوند به ایشان عنایت کرده را در اختیار مردم قرار داده و با توجه به شرایطی که امامت امام سجاد (ع) نقش حضرت را در این عرصه بسیار پر رنگ و قابل توجه بود داشت.

طباطبائی مشخص کرد: نسبت اجتماعی، سیاسی و شخصیت فرهنگی حضرت و جایگاه علمی آنها مانعی ندارد که حضرت نسبت به مسائل فردی و خانوادگی بی توجه باشند و در نهایت عاطفه و محبت و عشق نسبت به همسر و فرزندانشان و برادرشان و پدر باشند. بزرگوارشان و همچنین نسبت به بردار زاده‌های زنده بودند.

استاد دانشگاه بیان کرد: روایات متعددی مؤید این مطلب هستند که حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا و بعد از آن به عنوان مأمن و کانون محبت و حمایت برای زنان و اسرای واقعه عاشورا بودند.

طباطبائی نکته کلیدی در مورد شخصیت حضرت زینب (س) را ایجاد کرد بین نقشهای فردی و اجتماعی عنوان کرد و یادآور شد: همان طور که در سیره فاطمه زهرا (س) میبینیم که نسبت به نقش های مختلف فردی و اجتماعی ایجاد می کنند و حضور دارند. فعالی که حضرت زینب (س) هم در پذیرش و هم ایفای نقش های فردی و خانوادگی، سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی در عین این رفتار را رعایت می کنند در بالاترین حد کنشگری اجتماعی بودند.

انتهای پیام