تعداد روستاهای گازدارشده استان کردستان به ۱۴۵۷ مورد رسید


ایسنا / کردستان شرکت برق استان کردستان تعداد روستاهای گازرسانی استان را اعلام کرد و گفت: ۱۶۰۲: ۱۴۵۷ در حال حاضر روستای استانی زیر پوشش گازرسانی قرار دارد و عملیات گازرسانی در ۱۰۰ روستای استان فعال است.

احمد فعله گری در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: گاز طبیعی پاک ترین، فراوان ترین و از نظر اقتصادی ارزان ترین و باصرفه ترین منبع برای تولید انرژی است و جایگزین ساختن با سایر سوخت های فسیلی یکی از گام های بزرگ در جهت نیل به توسعه پایدار است. به گونه ای که در ایجاد عدالت اجتماعی و ایجاد یکسان شرایط رفاهی برای آحاد مردم کشور نقش به سزاها را دارد.

وی افزود: مناقصه برای گازرسانی به ۳۲ روستای کردستان در دست پیمان بوده و به زودی کار اجرای ی‌.

شرکت شرکت گاز استان کردستان، با بیان گازرسانی به قرارداد گازرسانی برای انجام مناقصه گازرسانی به دیگری از روستاها نیز از شرکت ملی گاز گرفته شده است، اضافه کرد: با تحقق گازرسانی در سال جاری و پیشرفت پروژه های بسیار مطلوب تعداد روستاهای باقی مانده که در دست بررسی و طرح های مطالعاتی قرار دارد که به یاری خداوند اجرای این تعداد روستا نیزدر را انجام دهد.

فعله گری با بیان اینکه اکنون گازرسانی به نقاط دورافتاده و ص العبور در دست اجرا است، گفت: با توجه به اینکه برای این کار لوله گذاری بیشتر نیاز است، گازرسانی به این مناطق نیز بیشتر خواهد شد.

وی بیان کرد: نهضت گازرسانی با مطالعات و ملاحظات اقتصادی در سال ۹۵ با جدیت آغاز شد و با تلاش بی وقفه کارکنان فداکار شرکت گاز استان کردستان تعداد روستاهای گازدار از ۹۹۵ مورد در سال ۱۳۹۵ تا پایان بهمن ماه سال جاری به ۱۴۵۷ روستای گازدار ارتقاءء رسید. داده است.

احمد فعال‌گری در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت شهری استان صد درصد است شرکت گازدار کردستان بیان کرد: با گازدار شدن یک و ۴۵۷ روستای استانی از نعمت گاز طبیعی ضریب نفوذ گاز در جمعیت روستایی استان از مرز ۹۷ و نیم درصد فراتر رفته است که تعداد ۴۵ روستا فقط در دهه مبارک فجر سال جاری به بهره برداری رسیده است. رسیده است.

فعالگری کرد: با افزایش بیش از ۹۸/۷ درصد از جمعیت استان کردستان از نعمت گاز طبیعی، فقط یک سوم درصد از مردم از نعمت گاز طبیعی محروم هستند که تعداد روستاهای دارای جمعیت زیر ۲۰ خانوار و برخی ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها هستند.

فتنی است تعداد مشترکین گاز در استان کردستان در تمام بخش های مسکونی، تجاری و صنعتی ۵۸۵ هزار

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری