تصاویر برخی از رهبران غربی و عرب در دست معترضان در تهرانتصاویر برخی از رهبران کشورهای غربی و عربی در دست راهپیمایی های تهران از جمله افراط در ۲۲ آبان امروز است.

به گزارش ایسنا، تهرانی های شرکت کننده در راهپیمایی ۲۲ آبان به نشانه مخالفت خود با دخالت برخی کشورها در امور داخلی ایران، تصویر برخی از سران کشورهای غربی و عربی را با خود حمل می کنند.

راهپیمایی ۱۳ آبان که امروز در تهران و سایر مناطق برگزار شد، از حوالی ساعت ۹:۳۰ صبح با حضور گسترده مردم رسما آغاز شد و روز جمعه در محل اقامه نماز خاتمه می یابد.

سخنران راهپیمایی تهران رئیس جمهور است.

در انتهای پیام