تشکیل کمیته داده ها بنیان در کمیسیون مالی مجلسایسنا/ کرمان رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: محور همه ورزش های مالی باید ساخت باشد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی محل کار مشاور افراد کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راور در مجلس شورای اسلامی، دکتر محمدرضا پورابراهیمی افزود: ساخت باشید.

وی دقیق کرد: عواقب ساخت در بخش های مختلف مالی نماد اجتناب کرده اند افزایش همه شاخص های مالی در بخش های مختلف دارد.

رئیس کمیسیون مشورتی مالی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر ساخت کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها در کشوری {اتفاق بیفتد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه آن رو به انبساط باشد، نرخ انبساط مالی مثبتی موجود است کدام ممکن است در نتیجه کار کردن بیشتر علائم تبدیل می شود. در بخش های مختلف».

وی شکسته نشده داد: به همین دلیل اهمیت ساخت در اقتصاد ملت بر هیچکس روکش دار نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال رئیس معظم انقلاب اسلامی این رویکرد را برای ساخت در بخش داده ها مطرح کردند کدام ممکن است به {این دلیل است} کدام ممکن است ما ملت طی دهه های قبلی همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوشش آموزشی توانسته است رتبه های قابل توجهی را در جهان های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها کسب تدریجی.

وی شکسته نشده داد: به نظر می رسد مانند است تغییر علم به ثروت شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند مولفه های مالی ملت در دنیا یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی ترین امتیازات ملت باشد.

رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران کدام ممکن است در ابتدای پیروزی انقلاب هیچ شاخصی در بخش علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تولیدات آموزشی طبقه بندی نمی شد، تغییر شده است. پانزدهمین هر دو شانزدهمین ساخت آموزشی جهان.

وی دقیق کرد: شاخص های تعیین مقدار آموزشی جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف بیانگر جایگاه علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها در ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جایگاه کدام ممکن است در رتبه پانزدهم قرار دارد، جایگاه فوق العاده مهمی است.

پورابراهیمی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران توانسته در ساخت علم به یکی اجتناب کرده اند رتبه های برتر دنیا تغییر شود.

وی اظهار داشت: بعد اجتناب کرده اند ساخت علم در دنیا بحث تجاری سازی مطرح تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر علم به ثروت اجتناب کرده اند طریق تجاری سازی مهمترین موضوع نظام مالی دنیاست.

مشاور افراد کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راور در مجلس شورای اسلامی شکسته نشده داد: کشورهای دنیا همراه خود فناوری توانسته اند علم را به خلق ثروت نزدیک کنند.

وی اظهار داشت: در ملت ما شاخص نوآوری کدام ممکن است در سال ۲۰۱۴ برآورد شد اجتناب کرده اند این تذکر در بین ۱۴۰ ملت در رتبه ۱۲۰ قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان معنی است کدام ممکن است در متنوع اجتناب کرده اند زمینه ها شرایط فوق العاده نامناسبی داریم کدام ممکن است این یکی اجتناب کرده اند مهمترین موضوعات است. .

پورابراهیمی تصریح کرد: اکنون این رتبه به ۶۰ رسیده است یعنی جایگاه ما در بین کشورهای دنیا به جایی رسیده کدام ممکن است جایگاه خوبی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بتوانیم به جایگاه بالاتری کف دست پیدا کنیم.

وی افزود: عناصر تاثیرگذار {در این} جایگاه نیازمند بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنگری {است تا} به عناصر کارآمد در بخش نوآوری کدام ممکن است بسیار قدرتمند مولفه نظام اقتصاد داده ها بنیان است پرداخته شود.

رئیس کمیته مشورتی مالی مجلس شورای اسلامی دقیق کرد: عناصر کلیدی در کاهش نرخ نوآوری در ملت است. باید امتحان شده بیشتری برای ایجاد سبدها همراه خود ایجاد عوامل نقطه ضعف صورت گیرد.

ورزش ۶۵۰۰ نمایندگی بر ایده داده ها ملت

پورابراهیمی تصریح کرد: در جاری حاضر حدود ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ نمایندگی داده ها بنیان در ملت پرانرژی هستند کدام ممکن است بعد از همه ۷۰ نسبت این نمایندگی ها حاصل اتفاقات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب موضوعات مهم توسط افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ نسبت در قالب توانمندی ها حاضر تبدیل می شود. . آنها این کار را کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالانه موضوعات مهم را در اصل کار قرار می دهند.

مشاور افراد کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مالی.

پورابراهیمی شکسته نشده داد: بعد از همه مانکن هایی کدام ممکن است قبلا مرتبط همراه خود موضوع صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده بود، مانکن های استاندارد بود کدام ممکن است پاسخ این است نداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل های کار دانشکده عالی اتصال استاندارد بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند دیدگاه ما {به روز} نشده بود. {نمی تواند} در حرکت {اتفاق بیفتد}.

وی شکسته نشده داد: این ارتباط در سال های جدیدترین در رویکردی کدام ممکن است معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری توصیه کرده است، به ارتباط معلمی همراه خود امکانات مالی تغییر شده است.

رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به همین دلیل غیر از دانشکده، افرادی وارد می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتصال توانسته مسیر فوق العاده بهتری نسبت به قبلی حاضر دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن عملاً تغییر شده است. رویکرد جدیدی کدام ممکن است در نتیجه صدها مناسبت در ملت تبدیل می شود.» منحصر به فرد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه {به دلیل} برگزاری موارد، اکنون تعهد های فوق العاده مهمی خروجی برگزاری رویدادهای آموزشی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث حاضر تعهد های بکر {در این} زمینه شده است.

وی افزود: آنچه برای ما ضروری است اینجا است کدام ممکن است این تعهد ها در قالب نمایندگی ها ارتباط خوبی همراه خود گروه های عظیم مالی رئوس مطالب می کنند کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها بازار سرمایه است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به محدودیت های سال های جدیدترین. خواستن به بازنگری شدید دارد.

پورابراهیمی اظهار داشت: نمایندگی های پذیرفته شده در بورس عملا خیلی شبیه نمایندگی های روزمره هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه آنها {در این} زمینه خیلی شبیه است با این حال اجتناب کرده اند تذکر محتوایی انصافاًً منحصر به فرد هستند.

وی افزود: به نظر می رسد مانند است آنچه {در این} زمینه فوق العاده حائز اهمیت است اینجا است کدام ممکن است بتوان ابتدا ساختار خوب ارزش گذاری فاصله های نامشهود از آنها را اجتناب کرده اند تبیین مبانی جدید حسابداری بازرسی کرد.

مشاور افراد کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راور در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع اعتبارسنجی نمایندگی های داده ها بنیان کدام ممکن است فوق العاده حائز اهمیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در توسعه تامین دارایی ها پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر ورزش های کلان مالی همراه خود محدودیت های شدید مواجه است، باید اصلاح تدریجی. طبق مبانی.” را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت‌های مورد نیاز برای انجام ورزش‌های مالی {در این} نمایندگی‌ها به سبک‌ای جدید رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شود.

وی افزود: آنچه بدون هیچ ملاحظه ای است در اتصال همراه خود ۲ نوع نمایندگی داده ها بنیان استارت آپی کدام ممکن است دارای صنایع مبتکر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت ورزش این نمایندگی ها فوری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از آن به این نمایندگی ها اساساً مبتنی بر داده ها است کدام ممکن است عملا شناخته شده به عنوان بی نظیر ترین ورزش نمایندگی های داده ها بنیان در ساخت ثروت استفاده تبدیل می شود.

دکتر. پورابراهیمی تصریح کرد: به نظر می رسد مانند است {در این} بخش باید اقدامات ویژه ای انجام دهیم کدام ممکن است در بالا به محورهای آن پرداخته شد.

وی اظهار داشت: در اتصال همراه خود این نمایندگی ها یکی اجتناب کرده اند اقدامات مهم ما در سال ۱۴۰۱ باید پذیرش نمایندگی های جدید دسترس در بازار سرمایه ملت باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند قابلیت بازار سرمایه برای در دسترس بودن سهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف خریداران مورد ملاحظه قرار گیرد. به شکلی خاص.”

دکتر. پورابراهیمی تصریح کرد: اجتناب کرده اند تولید دیگری اقداماتی کدام ممکن است می توان انجام داد، امکان ورود فناوری در قالب نمایندگی های داده ها بنیان است کدام ممکن است در موجود در نمایندگی های عظیم تجاری امکان پذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قابلیت فوق العاده مهمی است کدام ممکن است می توان به آن تمرکز کرد. یکی اجتناب کرده اند مهمترین مولفه های تاثیرگذار در زمینه توانمندسازی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای داده ها بنیان در استراتژی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت محصول است.

مشاور افراد کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راور در مجلس شورای اسلامی دقیق کرد: کدام ممکن است همراه خود نمایندگی های روزمره منحصر به فرد است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به ذینفعان کمک تدریجی به همان اندازه دسترس در بازار حضور داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانند به ویژه معیارهای تعیین مقدار این نمایندگی ها را بازرسی کنند.

وی شکسته نشده داد: قابلیت بعدی استفاده اجتناب کرده اند توانمندی ایرانیان مقیم خارج اجتناب کرده اند ملت است کدام ممکن است {در این} زمینه نیازی به حضور حضوری نداریم به همان اندازه در همکاری های آموزشی مشترک همراه خود جمهوری اسلامی ایران مشارکت کنند.

وی اظهار داشت: انتخاب استفاده اجتناب کرده اند بهتر از دانشکده های دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت سازی است.

وی اظهار داشت: «تحمیل عالی نمایندگی عظیم خطرپذیر موضوع مهم بعدی است.

دکتر پورابراهیمی افزود: اگرچه در جاری حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در بخش ورزش‌های مالی موجود است، با این حال کارکرد نمایندگی‌های سرمایه‌گذاری شناخته شده به عنوان نمایندگی‌هایی است کدام ممکن است می‌توان آن را دسترس در بازار در دسترس بودن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق نمایندگی‌های تابعه به نمایندگی تغییر شد. مادر شدن هر دو نمایندگی هلدینگ. این قابلیت را اجتناب کرده اند تذکر مالی فوق العاده اصولاً توسعه می دهد.

وی اظهار داشت: آنچه در بخش ساختار استاندارد نیز به آن است پرداخته ایم، تشکیل صندوق شکوفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری است کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است اجتناب کرده اند مسیر بی نظیر شخصی فضا گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به مسیر بی نظیر شخصی بازگردد.

رئیس کمیسیون مشورتی مالی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دارایی ها اختصاص یافته به صندوق غیر از مشارکت در تعهد های عظیم نمایندگی های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر از کمک در بخش داده ها بنیان به تسهیلات تغییر شده است. اقتصاد، از دستگاه شدند، تغییر به سپرده در سیستم بانکی ملت شدند.» ما در مونتاژ این مجموعه تحت هیچ شرایطی باورپذیر نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسا این مجموعه نتوانسته وظایف سپرده بانکی را انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند مجتمع های مالی می توانند این کار را انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسالتی کدام ممکن است در سال های جدیدترین بر عهده این صندوق ها {بوده است}. بزرگراه بی نظیر برداشته شده است کدام ممکن است بعد از همه {در این} زمینه خواستن به بازنگری دارد.

پورابراهیمی افزود: بسیار قدرتمند توصیه ما تشکیل صندوق زیر تذکر بهترین مجموعه (VC) صندوق شکوفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری ملت هر دو عالی نمایندگی خطرپذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه نمایندگی های داده ها بنیان می توانند پس اجتناب کرده اند تعیین مقدار های مربوطه در پیشینه نمایندگی کنند. ” های مرتبط باید فراهم شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی پس اجتناب کرده اند مدتی به بازار سرمایه در دسترس بودن شود.

وی اظهار داشت: کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی تعدادی از موضوع را در اصل کار مکان ها کدام ممکن است اولین مورد زیرساخت های مالی ملت شناخته شده به عنوان عناصر مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذار در بخش بنگاه های داده ها بنیان است.

مشاور افراد کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تامین پولی بنگاه های داده ها بنیان {در این} کمیسیون شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات مورد بازرسی قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راهکارها پرداخته شد.

وی افزود: سال قبلی قوانین کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار داده ها بنیان به مجلس شورای اسلامی تعمیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای قوانین یکی اجتناب کرده اند موضوعات مهم کمیسیون مالی بهبود {خواهد بود}.» مجلس شورای اسلامی در ۱۴۰۱″.

پورابراهیمی اظهار داشت: جدا از این موضوعات درمورد به نحوه رفع مشکلات مالیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه ای، سه مقوله مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی در اصل کار کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اولین مونتاژ امسال کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی به موضوع اقتصاد داده ها بنیان پرداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر اقتصاد دعوت به حرکت به اینجا رسید. . بخش اقتصاد داده ها بنیان ملت شناخته شده به عنوان مطالبه شدید مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد اجتناب کرده اند منظر ساخت ثروت در نظام مالی در قالب ۲ موضوع در بخش قوانین گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت مطرح تبدیل می شود.

وی افزود: کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی اصل تهیه تدوین مفاد مهم قوانین این سیستم هفتم بهبود را صادر کرده {است تا} در لایحه آخرین مفاد کمیسیون مالی بتوانیم تحولات مثبتی را در سرفصل های پوشش های مهم هفتم بهبود در تذکر بگیریم. “.

انتهای پیام/