تشکیل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه جامع علمی کاربردی


سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی از تشکیل صندوق پژوهش و فناوری در آینده نزدیک

به گزارش ایسنا، دکتر علی صدر با اعلام این خبر افزود: با عنایت به سیاست های کلان دانشگاه مبنی بر ارائه خدمات مالی و حمایتی مرتبط با ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی مراکز نوآوری و شتابدهی و نیز شرکت های نوآوری تشکیل و استقرار یافته ها در مراکز رشد و نوآوری. دانشگاه و همچنین ارائه خدمات لازم در فرآیند تبدیل ایده به محصول، توسعه بازار و تجاری سازی محصولات و خدمات نوآورانه، این معاونت در نظر دارد صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی علمی را در شرایط کاربردی و ضوابط صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با مشارکت و سرمایه دارد. سهامداران شامل مؤسسات و مراکز آموزش عالی علمی کاربردی، صنایع پشتیبان مراکز علمی کاربردی و سایر حامیان دانشگاه و ستاد مرکزی دانشگاه، تشکیل دهد و راهاندازی کند.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، وی تصریح کرد: امیدواریم با تشکیل این صندوق، شاهد ارائه خدمات آن به خانواده بزرگ دانشگاه جامع علمی کاربردی باشد.

انتهای پیام