ترک سایت در اینترنت باعث سوء استفاده دشمن شدایسنا/لرستان معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کشور گفت: کنار گذاشتن اینترنت باعث سوء استفاده های دشمن شده است از طرفی باید روش های تبیین جهاد را تقویت کنیم.

عبدالحسین کلانتری در دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان اظهار داشت: مهم این است که این روزها تبیین جهاد بیش از پیش تقویت شده است.

وی ادامه داد: شاهد هستیم که دشمن از طرف رسانه ها بر اساس جهاد می خواهد در جامعه آشوب ایجاد کند. توضیح

کلانتری گفت: دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور زیربنا و ریشه بسیاری از تحولات و اتفاقاتی بودند که در کشور رخ داد.

وی گفت: گذاشتن سایت ها در اینترنت باعث سوء استفاده های دشمن شد، از طرفی باید روش های تبیین جهاد را تقویت کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ادامه داد: رویکرد ما استفاده از نقاط قوت گروه های دانشجویی در برنامه های فرهنگی، اجتماعی، هنری، مذهبی و علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است و دانشجویان باید در این برنامه ها حضور فعال داشته باشند.

در انتهای پیام