ترقی: اکنون توپ در زمین آمریکاستیک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: اکنون توپ در زمین آمریکاست و تا آمریکا شرایط ایران را ن ن ن. مریکا خودش خروج از برجام را باید نه از جیب ایران.

حمیدرضا در گفت‌وگو با ایسنا درباره ارزیابی خود از روند مذاکراتی، اظهار کرد: ایران از ابتدا با دست پر، شرایط مناسب و موقعیت برتر در شرکت کرد و طرح مشخص و عقلانی ارائه کرد تا تصمیم به تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری شود. ، در ابتدا معلوم شد که نمایندگان اروپا به نیابت از آمریکا به جلسات هستند و اختیاری از خود ندارند و پس از آن در جلسه با ایران، در جلسه با آمریکا با آن ها می توانند تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: این مسائل را نشان داد در مقابل عزم جدی برای حل مسئله نیست و همین موضوع باعث می شود مدتی طول بکشد که آن را بفهمند منطق ایران در بحث چیست و پس از رضایت آمریکا برای بررسی اسناد ارائه شده ایران بحث ها در حوزه کارشناسی است. . یشنهادات ایران منطقی بود. آمریکا برای بازگشت به برجام ابتدا باید خود را انجام دهد این کار را انجام داد و اگر موردی بود. به طور مثال ایران برای فروش نفت خود یا رفع محدودیت های آرزوی انجام داده و آمریکا الان نم

این فعال سیاسی با اشاره به اختلافات جمهوری خواهان و دموکرات ها در مورد مذاکرات بررسیان کرد: انتخابات پیش روی کنگره ممکن است تناسب را به نفع جمهوری خواهان بهم بزند; بنابراین آن هیچ تضمینی نمی تواند بدهند که دوباره از برجام خارج نمی شوند. ن ها تضمینی نمی دهند، به کار خود عمل نمی کنند و ممکن است راستی آزمایی هم وجود ندارد، بنا برایش.

ترقی خاطر نشان کرد: آمریکا می گوید در دوره باید برای دو سال می دهد اما فقط در صورت امکان امکان مستقیمی آزمایی وجود ندارد زیرا انجام زمان بر است. از سویی دولت ایران سیاستی را در پیش گرفته که در رأس همه مسائل کشور باید تصمیم بگیرد و به مسائل اقتضا کند. از سویی قراردادهای اقتصادی با منطقه و قدرت های اقتصادی باعث می شود که خاصیت تحریم را به حداقل برساند.

وی تاکید کرد: غرب باید شرایط ایران را بپذیرد تا ایران همات خود را انجام دهد. اکنون در زمین آمریکاست و تا آمریکا شرایط ایران را نمی پذیرد امکان توافق وجود ندارد. مریکا خودش خروج از برجام را باید نه از جیب ایران.

وی در پایان گفت: با وجود این امکان امکان دسترسی به توافق در کوتاه مدت امکان پذیر نیست مگر اینکه آمریکا شروط ایران را بپذیرد و عملی خود را آغاز کند.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری