«تحریم‌های غرب علیه پوتین به هدف خود نمی‌رسد»



نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا تحریم‌های این بلوک علیه پوتین را “بی سابقه و غیر منطقی” توصح کرد

به گزارش ایسنا، ولادیمیر چیژ، نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا تاکید کرد که تحریم های اتحادیه اروپا علیه ولادیمیر پو، رئیس جمهور روسیه “بی سابقه و غیرمنطقی” است.

وی گفت: “این امر بیسابقه و غیرمنطقی بوده است و آن را توضیح می دهد. اگر هدف از این تحریم ها بر سیاست دولت روسیه و نماینده رئیس جمهور است، پس این غیرمنطقی است.

پیش از این اتحادیه اروپا و انگلیس از اعمال تحریم هایی علیه ولادیمیر پوتین، جمهوری روسیه و رئیس جمهور لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به دلیل حمله به کشور خبر دادند.

بح روز پنجشنبه، پوتین از آغاز حمله با هدف حفاظت از دونباس در جنوب شرقی کشور خبر د اقدامی که واکنش‌های بین‌المللی را به دنبال داشت.

انتهای پیام