تحدید اختیارات سازمان تعزیرات – ایسناسازمان تعزیرات حکومتی بارها گلایه قرار داده است که این سازمان با تصویب قوانینی مانند قانون «حمایت از حقوق مصرف کنندگان» و قانون «اصلاح قانون نظام صنفی» اختیارات دهه ۷۰ را برای حضور مدیریت و کشف جرم در بازار و حتی رئیس جمهور حتی سریعاً به این تخلفات را می دهد. ندارد.

به گزارش ایسنا، قانون نظام صنفی در سال ۱۳۸۲ تصویب و در سال ۱۳۹۲ تحت عنوان قانون «اصلاح قانون نظام صنی» قانونی که رئیس سازمان تعزیرات این سازمان در بازار عرضه شده است. احمد اصانلو در آغاز طرح نظارتی ۱۴۰۱ گفت که ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی نوروز و تشکیل آن توسط تشخیص مصلحت نظام به وضعیت خاص و اقتصادی جامعه در اوایل دهه ۷۰ که ناشی از شرایط پایان جنگ بود برمی گردد. در آن شرایط مجمع به این نتیجه رسید که نظارت بر بازار را از حیث کشفات و حل و فصل به آن از قوه. قبل از این تصمیم به اجرای قانون بازار جزو صلاحیت دادگاه انقلاب تلقی میشد و مثل پروندههای عادی، پرونده تشکیل و برای متخلفان مجازات و حکم آن اجرا میشد که این فرایند زمانبر بود اما در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی و برای آن ۴ کار اصلی انجام شد. نظارت، بازرسی، کشف و حل به اشتباه در نظر گرفته شده است که تمام امور نظارت بر بازار یا تنظیم‌گری با

طبق گفته های رئیس سازمان تعزیرات با اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۹۲ سه وظیفه ابتدایی این سازمان یعنی نظارت بر بازار، بازرسی و کشف تخلف از تعزیرات سلب شد و تنها وظیفه و اختیاری که باقی ماند “رسیدگی به آسیب” بود که باعث تقویت شبه شد. سازمان تعزیرات قضایی شد.

یکی از گلایه های رئیس سازمان تعزیرات حکومتی این است که در شرایط فعلی که به تعبیر وی «جنگ اقتصادی» می شود اختیارات سازمان تعزیرات نقش آفرینی مدیریت این سازمان را از بین میبرد. اصانلو معقتد است که در دهه ۸۰ وضعیت اقتصادی کشور شرایط خوبی داشت و هنوز با تحریم های سخت مخالف نبودیم به همین دلیل قانون “نظام صنفی” قانون خوبی بود اما اکنون دشمن در کارشکنی تنها مرجعی است که می تواند نقش تنظیمگری داشته باشد سازمان تعزیرات است. .

۱۹ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در قالب شعب سیار است که در محل تخلف با حضور باز، معدن و تجارت، اتاق اصناف حاضر می شوند و تنها امکان صدور رای در محدوده جرایم کمتر از ۴۹۴ هزار تومان. نیز وجود دارد.

ماده ۱۹ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی میگوید: مدیران کل استانها و روسای ادارات شهرستانها می توانند از شعب را به سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر انجام وظایف خود را نشان دهند و همچنین افراد واجد شرایط را انجام دهند. در ماده (۱۰) این آیین نامه و با ابلاغ از سوی مسئولین سازمان های تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی می توانند مسئولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.

در مورد تخلفات قانونی نیز مشکلاتی برای سازمان های تعزیری وجود دارد که به عنوان مثال در ماده ۷۲ نظام صنفی گفته شده است اگر بیش از ۴۹۴ هزار تومان باشد، دیگر در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی نیست و هیئتی که در سازمان تعزیرات تشکیل می شود، باید به آن رسیدگی کند. این هیئت متشکل از نمایندگان نمایندگان، نماینده اصناف و نماینده وزارت صمت و رسیدگی به هیئت هیئت مدیره. خود همین هیئت، ممکن است روند را با چالش مواجه کند زیرا خیلی از پرونده ها به نظر می رسد اعضای هیئت و عوامل دیگر ممکن است به نتیجه نرسد.

ماده دو ماده ۷۲ قانون نظام صنفی میگوید: رسیدگی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گرانفروشی), ۵۸ (کمفروشی), ۵۹ (تقلب), ۶۰ (کار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) درموردی که موضوع شکایت شاکی یا است. گزارش بازرس حاکی از آسیب بیش از سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال است، توسط هیئتی متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکینه انجام خواهد شد.

گزارش هرساله نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیئت وزیران

در صورت نظرخواهی هریک از طرفین، هیأت یک نظر متشکل از یکی از روسای شعبه شماره نظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع طرح خواهد کرد. نمایندگان اتاق های اصناف و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت شماره نظر مربوط به هر پرونده غیر از نمایندگان دستگاه های بدوی در هیئت مدیره به همان پرونده باشند.
هیئت‌های رسیدگی بدوی و چندنظر با حضور هر سه عضو رسمی و آراء صادره با دو رای موافق مع

در رئیس سازمان‌های فوق‌العاده اظهارنظری کرده است تا با مکاتبه‌هایی که با سران قوا انجام دهند و متنی را که به آنها پیشنهاد می‌شود، پیشنهاد می‌دهد که این سازمان را که شامل نظارت، کشف و بازرسی می‌شود، برگرداند و به طور مستقیم بر خلاف‌کاری‌ها انجام دهد.

انتهای پیام