تبریک خلیفه ارامنه تهران به رئیس انقلاب به رویداد نوروز ۱۴۰۱اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان، خلیفه ارامنه تهران، عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال نو را به حضرت آیت الله خامنه ای رئیس انقلاب اسلامی تبریک ذکر شد.

به گزارش ایسنا، محتوای متنی این پیام به رئوس مطالب زیر است:

تبریک به حضرت آیت الله سید علی خامنه ای
رئیس جمهوری اسلامی ایران

همراه خود سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلی سرشار اجتناب کرده اند عشق الهی، عید سعید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرا رسیدن بهار شخصیت را به تماس گرفتن ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجمع نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای خلیفه گری ارامنه تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ارامنه ایران به مقام معظم مدیریت تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت گفتند. تعالی مسکن پربار را برای جناب برتر بر عهده داریم.
عید باستانی نوروز کدام ممکن است همراه خود رستاخیز شخصیت در کنار است، توجه دل می گشاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان را به افق ابدیت می رساند.

بیش اجتناب کرده اند ۲ سال است کدام ممکن است گروه ایران نیز مشابه با سایر عوامل جهان حاوی ویروس تاج می باشد کدام ممکن است {در این} مدت متاسفانه بیش اجتناب کرده اند یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی هزار نفر اجتناب کرده اند هموطنان عزیزمان را بر تأثیر این بیماری اجتناب کرده اند انگشت داده ایم. خداوند را شاکریم کدام ممکن است به برکت مدیریت حکیمانه امام زمان(عج) را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمات دانشمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادگران گران سلامت کشورمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز حمایت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های مقامات تدبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید توانسته ایم انواع قابل توجهی ضد کرونا ایرانی ساخت کنیم. واکسن ها کدام ممکن است در دنیا بی سابقه است. علاوه بر این همراه خود وجود همه محدودیت‌های فعلی ناشی اجتناب کرده اند تحریم‌های ظالمانه پوچی سودآور به انجام واکسیناسیون کلی در مرحله فوق العاده در عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجهی شده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین نتیجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر آن را در زمان شیوع سویه جدید Omicron در ششم بیانیه کردیم. به سر برسد به همان اندازه در سایه لطف الهی، کمترین بلا را پایین اوج بگذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاالله در سال جدید شاهد پایه کنی این بیماری در این کره خاکی باشیم.

اجتناب کرده اند خداوند متعال خواستاریم کدام ممکن است در سال جدید نیز همچون سالهای قبلی همراه خود بهره گیری اجتناب کرده اند رهنمودهای حضرتعالی، مسیری سرشار اجتناب کرده اند بهزیستی، اقتدار، عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوچی گامی در جهت پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی سرزمینمان بردارد.

دعاگـــو
اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان
خلیفه ارامنه تهران

انتهای پیام/