تاکید امیر عبداللهیان بر حمایت مستمر کشورمان اجتناب کرده اند مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان سوریه


تاکید امیر عبداللهیان بر حمایت مستمر کشورمان از دولت و مردم سوریه

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان بعدازظهر چهارشنبه (۳ فروردین) همراه خود علی مملوک، مشاور ایمنی سراسری سوریه دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره موضوعات مورد کنجکاوی اظهار داشت وگو کرد.

به گزارش ایسنا، امیرعبداللهیان {در این} نشست همراه خود ردیابی به امتحان شده جمهوری اسلامی ایران در کشتی همراه خود تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​جریان های افراطی در قلمرو، حمایت مستمر کشورمان اجتناب کرده اند مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان سوریه را مورد تاکید قرار داد.

مشاور ایمنی سراسری رئیس جمهور سوریه نیز همراه خود تاکید بر عملکرد مهم جمهوری اسلامی ایران در آسانسور وفاداری قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی در کشتی همراه خود گروه های تروریستی، جایگاه شهید سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی را {در این} زمینه مورد تاکید قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وی احترام کرد.

انتهای پیام/