تاثیر مخمر رژیم غذایی بر سرطان

دسته‌بندی نشده


چگونه ممکن است فیبر بتا گلوکان موجود در آبجو ، پخت و مخمر غذا باعث بهبود زخم و احتمالاً ایمنی در برابر سرطان می شود؟

مو ویدئو فواید تغذیه ای مخمر برای سرطان با نمای باز می شود مقاله تحت عنوان “درمان سرطان غیر جراحیبهمنتی خاطرنشان کرد: “200 سال پیش ، مشاهده شد که تعدادی از بدخیمی ها پس از حمله ناپدید شده اند erysipelas [a type of strep infection]”و 200 سال قبل از 1901 بود ، زمانی که هزاره مقاله منتشر شده است به مطبوعات پزشکیبه موارد بسیار نامتناسبی خود جوش توموتوr پسرفت داشتن دنبال کرد عفونت های مختلف تصور می شود عفونت سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند هر چه سرطان می تواند به یک آتش سوزی تبدیل شودبه این است پدیده ممکن است داشته باشد خالص با الهام از پزشکان مصری باستان، هزاران سال پیش. اما شما (یا مصریان باستان) نمیدونم تا امتحان نکنیبه

منt رسمی نبود مطالعه کرد، با این حال، تا دهه 1800 ، زمانی که پزشکان آغاز شده عمداً بیماران سرطانی را آلوده می کند. مشهورترین حامی بود ویلیام کولی ، معروف به “پدر ایمونوتراپی” ، که در نهایت به یادبودی از اسلون کترینگ تبدیل خواهد شد. “کولی متقاعد شده بود که سرطان می تواند به دلیل عفونت شدید عود کندبه مدتی طول کشید شجاعت بزرگ اما در سال 1891 او اول تزریق کرد [cancer] صبر با ارگانیسم های استرپتوکوکی و کوچک شدن بدخیمی مشاهده شده استبه البته مشکل این است که ایجاد عفونت کاملاً خطرناک استبه تیبدبختی بیمارانش مرد از عفونت اما تومورهای آنها ساخته شده کوچک شدن. اگر می توانستیم سیستم ایمنی را بدون کشتن بیمار تقویت کنیم.

واقعاًاین نظریه زیر بنای واکسن های درمانی سرطان استبه Oبدنیا آمدن چنین درمانی دارد دهه ها تمرین کرد شامل می شود سمپاشی ورود باکتری سل گاوی ضعیف به مثانه بیماران مبتلا به سرطان مثانه برای تقویت سیستم ایمنی بدن حمله، دلگرم کننده بقای طولانی مدت تا 36 درصد همانطور که می بینید 1:56 معدن ویدیوبه به جای دریافت پیشابراه سرنگ باکتری سل گاوی ، آیا کاری از دست ما بر میاد غذا خوردن که می تواند افزایش یابد ما عملکرد ایمنی؟ در ویدئوهایم در مورد مبارزه با سرکوب سیستم ایمنی ناشی از استرس و جلوگیری از عفونت های شایع در کودکان ، شواهد را بررسی کردم بتا گلوکان ، نوع فیبر پیدا شد پخت ، آبجو و مخمر غذاs “بتا گلوکان های مشتق شده از مخمر”است در نظر گرفته شده ترکیبات تعدیل کننده ایمنی پیشنهاد شده است افزایش دادن محافظت در برابر عفونت ها و دارای اثرات ضد سرطانی “استاین هست، به طور بالقوه جنگیدن سرطان.

خود بتا گلوکان ظاهر نمی شود داشتن با این حال ، اثر سمیت سلولی مستقیم در کشتن سلول های سرطانی وجود دارد آنها ممکن است ایمنی ضد توموری را افزایش دهد فعال کردن سلولهای ایمنی ماهمانطور که در 2:32 معدن مشاهده می کنید ویدیوبه منf tu گرفتن تومورهای اخیر برداشته شده در بیماران مبتلا به سرطان پستانمانند و اجازه دهید قاتلان طبیعی رایگان بر روی آنها ، آنها می توانند کشتن بخش کوچکی از سلولهای توموری شرط، اگر شما نخست وزیر اول سلولهای NK در شرایط آزمایشگاهی با برخی بتا-گلوکانهای مخمر تقریباً تبدیل می شوند پنج در کشتن سلولهای سرطانی م timesثرتر استهمانطور که در معدن 2:43 مشاهده می کنید ویدیوبه و اگر فقط غذا بخورید چه؟ بودنtα- گلوکان ، اگر چه؟

هنگامی که 23 زن مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک بودند داده شده بتا گلوکان فقط 1 /16هزار یک قاشق چایخوری مخمر غذا آنها 50 رنج می بردند درصد افزایش تعداد گلبول های سفید خون مونوسیت ها (بخشی از دفاع طبیعی ما) در جریان خون آنها و فعال سازی آنها به میزان قابل توجهی افزایش یافتبه این مطالعه تنها دو هفته به طول انجامید ، اگرچه tاهمیت بالینی این یافته مشخص نیست. چیزی که ما می خواهیم بدانیم این است ar آنها در واقع بیشتر عمر می کنند

تنها مطالعه تصادفی ، دوسوکور ، کنترل دارونما به زبان انگلیسی در بیماران مبتلا به سرطان پستان و بتا گلوکان به زبان انگلیسی بود در واقع زخم های بیشترمطالعه درمانیبه محققان مشخص شد زنانی که بتا گلوکان مصرف می کنند تبریک گفت بعد از آن خیلی زودتر ماستکتومی جراحی که تخلیه نشتی لوله های قفسه سینه و زیر بغل چند روز زودتر برداشته می شد در بعضی مواردبه این اولین مطالعه بالینی بود که بهبود زخم را با ورزش نشان می داد شفاهی بتا گلوکانبه دو بعد مطالعه آن نمایشقرمز فواید– یکی مطالعه کرد فرزندان می سوزد و بعد بررسی کردن پا oposبا استفاده از انجام شد مربوط آماده سازی بتا گلوکان بود گذاشتن به طور مستقیم روی پوستبه تیکاربرد زخم ظاهر نشد برعکس ضایعات پوستی ضد سرطان بهتر از دارونما استهمانطور که در معدن 4:15 مشاهده می کنید ویدیو، باین به خاطر کرم پلاسبو است همچنین کار کرد خوب. در واقع ، بسایر گروه ها کاهش قابل توجهی را نشان دادند. با این حال ، به عنوان مثالبیمار در مطالعه “به عنوان کنترل کننده خود عمل کرد” ، معنی آنها از کرم بتا گلوکان استفاده کنید از آنها بازوs و دیگری کرم دارونما استبه دانشمندان حدس زده اند آن بتا گلوکان سازگار یک دست می تواند به سیستم نفوذ کند و به دست دیگر کمک کردبه سystemدراثرات ic پس از استفاده موضعی او داردد مشاهده شد زودتربه

Wاثر کلاه می تواند شفاهی پیشرفت به بتا گلوکان درونی؛ داخلی سرطان؟ آرهs، بتا گلوکان مخمر خوراکی ممکن است باعث ایجاد تومور چشمگیر می شود انقباضموشبه و مردم چطور؟ تیبه نظر می رسد تنها یک مطالعه انسانی در اینجا به زبان انگلیسی منتشر شده است. همانطور که مشاهده می کنید 5: 01 مانو ویدیو، 20 در بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته تحت شیمی درمانیدرمان بود داده شده بتامکمل گلوکان در زمین بازبرچسب ، آزمایش کنترل نشده شصت برای سنت برای بیماران گزارش شده احساس رفاه هنگام مصرف [beta]گلوکان و درخواست ادامه درمان کرد خالص پس از اتمام تحقیقاتبه چهل درصد از بیماران… گزارش کردند هنگام مصرف دارو احساس خستگی کمتری می کردند [beta]-گلوکان با این حال ، تینتایج روده به نظر می رسد یک اثر دارونما کلاسیک است. چیزی بود علاقه، با این حال: “Oنه بیمار مبتلا به لنفوم و آدنوپاتی قابل توجه دهانه رحم [enlarged lymph nodes in the neck] که شیمی درمانی معمول را برای 4 هفته در طول مطالعه به تعویق انداخت … متوجه شد که مصرف [beta]-گلوکان یک ‘. با اينكه این یک مورد حکایتی int استتقلببه خصوص که هیچ عارضه جانبی ندارد ، این نیست سطوح انقلابی

در ژاپن وجود دارد سابق 22 آزمایشات تصادفی کنترل شده بتا گلوکان به عنوان درمان کمکی برای سرطانبه محققان دریافتند که “مخمر [beta]گلوکان … ممکن است اثر ضد سرطانی را افزایش دهد شیمی درمانیدرمان یا پرتودرمانی و دارد بر کیفیت زندگی و کیفیت زندگی تأثیر مثبت می گذارد بیماران سرطانیبه ” Oاستودیو نیست fیا مثال مورد بررسی قرار گرفت گرفتن مکمل بتا گلوکان مخمر برای جلوگیری از عود سرطان پس از عمل جراحی. گروه تحت درمان آنها را نداشتند عود می کند، در مقایسه با تقریبا یکی به پنج در گروه کنترل حتی جذاب تر تاثیری داشت بتا گلوکان مخمر بیماران با کار نمیکند، مرحله نهایی سرطانبه در گروه کنترل ، فقط حدود 1 از 20 بیمار زنده ماند به خاطر اینکه سه ماه ، و، مطابق با شش ماه ها همه مرده بودند مندر گروه درمان ، با این حال، اکثریت بیماران بیش از زنده ماند سه ماه ها-نه فقط 1 در 20 ، اما بیشترو 43 درصد پس از آن او هنوز زنده بود شش ماه ها. منt نامشخص است، با این حال، نحوه تقسیم بیماران به رفتار و گروه های کنترل اگر فاعل، موضوع به طور تصادفی تعیین نشده بودند محققان می تواند به طور تصادفی گیلاس چیده شده برای گروه درمانی بیماران سالم تر ، که می تواند نتایج را توضیح دهد. بدون در نظر گرفتن، جمع بتا گلوکان هایی که استفاده می کنند همان چیزی است که در یک قاشق مخمر خوراکی پیدا خواهید کرد که هزینه آن کمتر از یک پنی است و تنها نیمی از آن تاثیر آن می تواند ترکی خوشمزه تر باشدبه سو چرا آن را امتحان نمی کنید؟

TAKEAWAYS اصلی

  • محققان دریافتند که فیبرهای بتاگلوکان موجود در آبجو ، شیرینی پزی و مخمر رژیم غذایی می توانند “اثرات شیمی درمانی یا پرتودرمانی ضد سرطان را افزایش داده و بر بقا و کیفیت زندگی بیماران سرطانی تأثیر مثبت داشته باشند.”
  • نشان داده شده است که بتا گلوکان های مخمر از عود سرطان پس از جراحی جلوگیری می کند و می تواند بقا را در افرادی که دارای سرطان در مرحله نهایی غیرقابل درمان هستند ، طولانی کند.
  • بتا گلوکانهای خوراکی همچنین بهبود زخم را در بیماران مبتلا به سرطان سینه پس از عمل ماستکتومی بهبود می بخشد و داروهای موضعی بتا گلوکان برای درمان سوختگی و زخم پا در کودکان نشان داده شده است.
  • اگرچه بتا گلوکان به طور مستقیم سلول های سرطانی را نمی کشد ، اما با فعال کردن سلول های ایمنی ما می تواند ایمنی ضد تومور را تقویت کند.

اگر بتا گلوکانها واقعا قدرتمند هستند ، این می تواند نگران کننده باشد آنها آیا می تواند سیستم ایمنی بدن را در شرایط خود ایمنی خاص تحریک کند؟ آرهبه سee آیا مخمر رژیم غذایی بیماری کرون است؟ و آیا مخمر رژیم غذایی برای همه سالم است؟ اطلاعات بیشتر.

چطور؟ فیبر بتا گلوکان برای دعوا از دویدندر بارهبهعفونت آسیاب؟ بررسی:


سلامتی،

مایکل گرگر ، دکتر

PS: اگر قبلاً این کار را نکرده اید ، می توانید در ویدیوهای رایگان من مشترک شوید اینجا و ارائه های زنده من را تماشا کنید:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *