تئاتر ، هنری تا ابد زندهایسنا / کردستان مرکز حوزه هنری استان کردستان گفت: زنده بودن و خلق لحظه به لحظه تئاتر، این هنر را در بین همه رش.

امین مرادی در آیین اختتامیه سومین جشنواره استانی تئاترماه_وتار که امروز (۳۰ بهمن ماه) در پردیس سینمای آزادی بیجار برگزار شد اعلام کرد: آنچه هنر نمایش را در همه رشته های هنری ممتاز و متمایز می کند و باعث می شود که آثار، تحلیلگران اجتماعی. و فرهنگی آن را به عنوان موضوعی برای تحلیل و قضاوت های اجتماعی و فرهنگی در یک جامعه قلمداد می کنند.

وی هنرمند، مخاطب و تئاتر را به مانند سه ضلع تئاتر دانست و افزود: هر سه ضلع مثلث به هم وابسته اند و اگر یک ظلع مثلث نباشد تئاتر اتفاق نمی افتد; تئاترهای هنری است که با مخاطب معنا پیدا می کند.

مرادی با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند «هر اندیشه در قالب هنر نگنجد ماندنی نیست» گفت: به اعتقاد من تئاتر انسان مدار و محتوای حوزه است; بنابراین با توجه به ویژگی های خاص به فرد هنر نمایش و جایگاه بی بدیل این هنر باید بیشتر انتق باشد

رئیس حوزه هنری کردستان از هنرمندان استان به عنوان سفیران تأثیرگذار فرهنگی یاد کرد و خاطر نشان کرد: این هنرمندان می‌توانند در حوزه موضوعات مختلف از آسیب‌های اجتماعی، طلاق، مصرف، بیکاری و حتی کولبری ورود پیدا کنند.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری