بیش از ۷۰ درصد تسهیلات بانکی صرف سرمایه در گردش می شوددر اولین ماه سال جاری بیش از ۱۴۲ هزار تن تسهیلات از سوی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش های کشاورزی، صنعت معدن، مسکن، تجارت، خدمات و بخش های مختلف اعطا شد که ۷۶.۲ درصد آن معادل بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد این میزان است. ، برای پرداخت سرمایه در گردش بخشهای مختلف استفاده شد که به بخش عمده این تسهیلات نیز اختصاص دارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بخش معدن در این مدت بیش از ۴۸ میلیارد و ده هزار فقره تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری دریافت کرده است که از این میزان ۸۷.۱ درصد. معادل ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ برای پرداخت سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

بخش بازرگانی در اولین ماه امسال بیش از ۱۲ هزار میلیارد تسهیلات دریافت کرد که ۹۱.۷ درصد آن صرف تامین سرمایه در گردش شد.

در این مدت بخش خدمات، کشاورزی و مسکن نیز حدود ۵۶ هزار تومان، ۵۱۰۰ میلیارد تومان و ۸۶۰۰ میلیارد تسهیلات دریافت کردند که نسبت پرداخت سرمایه در گردش به ترتیب ۸۰، ۶۸.۴ و ۵۹.۹ درصد و معادل آن تقریباً بود. . ۴۶، ۳ و ۵ هزار میلیارد.

از سوی دیگر نسبت «ایجاد»، «توسعه»، «خرید کالای شخصی» و «نگهداری» از کل تسهیلات ارائه شده در بخش‌های مختلف به ترتیب ۴.۳، ۱۰.۵، ۴.۱ و ۰.۵ است.

لازم به ذکر است که در سال های اخیر بارها اعلام شده است که کمبود سرمایه یکی از مهم ترین مشکلات حوزه تولید است.

در انتهای پیام