بیانیه سوگند خورده ۴ سرباز در پادگان بوشهر / بیانیه سوگند خورده ۴ تن اجتناب کرده اند سربازانش در بوشهر.


این سرباز پس اجتناب کرده اند تصادف گروگان گرفته شد

این سرباز پس اجتناب کرده اند این حادثه شخص خاص را منظور عزیمت به خوزستان گروگان گرفت کدام ممکن است در حین رفتن اجتناب کرده اند شهرستان دیلم توسط از اشراف زاده ها اطلاعاتی پلیس تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروی وی توقیف شد.

آدم ربا راه اندازی شد با این حال قاتل در تاریکی جو به بیابان های فراگیر گریخت. دقایقی بعد توسط پلیس شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تمامی راه های خروجی شهر، خودت را پیدا کن سرباز قاتل توسط گروه ویژه فرماندهی انتظامی شهرستان دستگیر شد.