بوهمدان: ورزشی همراه خود آخال شاید مهم صعود فلز باشدشرکت کننده نیروی کار فوتبال ایران معتقد است ورزشی فردا همراه خود آخال ممکن است مهم صعود فلز به مرحله بعدی آسیا باشد.

به گزارش ایسنا، حمید بوحمدان در نشست خبری پیش اجتناب کرده اند دیدار فلز در لیگ قهرمانان آسیا مقابل آخال ذکر شد: ورزشی فردا فوق العاده روی حیله و تزویر است. همه ما می دانیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند این ورزشی چه می خواهیم. ورزشی همراه خود آخال شاید مهم صعود فلز به مرحله بعدی آسیا باشد.

وی افزود: فردا همراه خود هدف اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیت فراوان امتحان شده می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بتوانیم در ورزشی فردا پیروز میدان را توقف کنیم.

بوهمدان ذکر شد: در دیدار مقابل آخال متاسفانه خیلی برای خودمان تلاش کشیدیم در حالی کدام ممکن است قادر خواهیم بود خیلی زودتر به گل برسیم.

وی تاکید کرد: در آن ورزشی اجتناب کرده اند مکان های شخصی برای گلزنی استفاده نکردیم با این حال امیدواریم در آن ورزشی اجتناب کرده اند مکان های گلزنی شخصی استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پیروزی برسیم.

انتهای پیام/