بودجه ۱۳ هزار و ۴۹۳ میلیارد تومانی اصفهان تصویب شدایسنا/ اصفهان بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان به مبلغ ۱۳ هزار و ۴۹۳ میلیارد تومان در صحن علی شورای شهر به تصویب رسید.

ابوالفضل قربانی، نایبرئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در سی و یکمین جلسه این شورا که صبح امروز (یکشنبه ۱ اسفند) برگزار شد، در تشریح روند بررسی و تصویب بودجه شهرداری اصفهان برای سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: لایحه بودجه ۲۶ دیماه امسال به شورای شهر برگزار شد. تقدیم و اعلام به کمیسیون تخصصی و مرکز پژوهش‌های شورای شهر ارجاع شد. در با اخذ نقطه نظراتی که در نهایت، جلسات جلسه کمیسیون تلفیق از ۱۱ تا ۲۸ بهمن در صبح و بهمن برگزار می شود.

وی افزود: با حدود ۳۰ روز بررسی و ۴ هزار و ۴۰۰ نفر ساعت جلسه تخصصی، لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری در کمیسیون ت.

نایبر شورای شهر اصفهان با بیان اینکه چه چیزی در لایحه شهرداری برای سال ۱۴۰۱ تحت عنوان بودجه کل شهرداری بوده است ۱۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان شامل مؤسسات وابسته و شهرداری بود، گفت: در جلسات شورای شهر ۵۷ میلیارد تومان تغییرات ایجاد شده است که در نهایت بودجه ۱۴۰۱ خواهد بود. ۱۳ هزار و ۴۹۳ میلیارد تومان به جمع بندی رسید.

وی در اعتبارات بودجه سال شهرداری اصفهان گفت: از بودجه مصوب ۱۱ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان مربوط به شهرداری مرکزی، مناطق و ناژوان و ۴ هزار و ۹۶ میلیارد تومان مربوط به کل سازمان ها و مؤسسات وابسته است.

قربانی ادامه داد: ۳ هزار و ۱۹ میلیارد تومان اعتبارات جاری در نظر گرفته شده است که نسبت به سال بودجه ا.

وی با بیان اینکه ۸ هزار و ۶۵۶ میلیارد تومان اعتبار عمرانی به تصویب رسیده است که ۷۴ درصد از کل بودجه است، اعلام کرد: بودجه سازمان ها در سال ۱۴۰۱، سه هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان است که با رشد ۱۸ درصدی روبرو است.

نایب‌رئیس شورای شهر اصفهان افزود: بودجه شرکت‌ها، ۱۰۷۴ میلیارد تومان تصویب شد که رشد ۳۴ درصدی دارد. همچنین کمک به ها، ۷۷۲ میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد رشد است.

وی با بیان اینکه راهبردها و بودجه منشور شورا در بودجه قرار گرفته است، گفت: روند افزایش سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در درآمدها با ۱۶۹۵ میلیارد تومان از محل سرمایه گذاری، معادل ۱۵ درصد از بودجه پیش بینی شده است.

قربانی افزود: بر پروژه های پیشران توسعه و کلان از جمله خط دوم قطار شهری و حلقه حفاظتی ترافیکی نیز ساخته شد که دو و ۲۱۲ میلیارد تومان معادل ۱۹ درصد از کل مصارف به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه محله‌های محوری و عدالتی شهری در تفسیر منابع مدنظر گرفت، اظهار کرد: ۱۱۸۱ میلیارد تومان بابت پروژه‌های محله موقعیت و مناطق کم‌میزان معادل ۱۰ درصد از کل مصارف تعیین شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، نایب‌رئیس شورای شهر اصفهان افزود: در حوزه نوسازی و حمل‌ونقل درون شهری نیز ۵۰ میلیارد تومان و در حوزه سیستم‌های هوشمند ترافیک شهری ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه بودجه دارایی های سرمایه ای با ۲۶۸ درصد افزایش به محلات اختصاص داده شده است.

انتهای پیام