بهترین قالب خوشنویسی جهان همراه خود قطر ۳.۲ متر حاضر شد


بزرگترین طرح خوشنویسی جهان با قطر 3.2 متر ارائه شد

مراسم راه اندازی شد بهترین سرمایه گذاری نخ کشی جهان همراه خود موضوع امام زمان (عج) در حال حاضر پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ در رواق پیش بینی میدان حضرت ولی عصر (عج) برگزار شد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند معاونت ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل نمایندگی استفاده متروی تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه، مدیرعامل نمایندگی استفاده متروی تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه ضمن تبریک سالروز میلاد عالم بشریت حضرت مهدی (عج) افزود: هنری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اینکه این محل قرارگیری شناخته شده به عنوان ایوان پیش بینی پرونده شده است; سرمایه گذاری ای محدوده شد کدام ممکن است در آن حس پیش بینی برای منجی از یک راه یا دیگری به وجود می به اینجا رسید.
مهدی صادق دستور همراه خود خاص اینکه ۱۰ سوار در اجرای این قالب در ۴ روز همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت مردم داشته اند، ذکر شد: در تذکر داریم قطعات ایجاد عکس همراه خود رویکرد مهدویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی در همین جا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایستگاه های تولید دیگری داشته باشیم. ، تلاش های هنری در جهت ایجاد.» خاص برای اقدام در هر ایستگاه. این دلیل است اجتناب کرده اند همه هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندان دعوت می کنیم به همان اندازه {در این} سرمایه گذاری ها همراه خود ما همکاری کنند.
شایان اشاره کردن است کدام ممکن است بهترین ابعاد سیم پرونده شده در گینس به قطر ۲ متر بوده، در حالی کدام ممکن است قالب سیم ایوان پیش بینی به صورت گرد به قطر ۳.۲ متر نوسازی شده است کدام ممکن است رکورد جهانی این تأثیر را شکست. علاوه بر این بیش اجتناب کرده اند هشت کیلومتر سیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۰ میخ {در این} کار به کار گذشت است.

انتهای پیام/