بهادری جهرمی: از توان دانشگاهیان برای تقویت رابطه دولت و افکار عمومی بهره می‌گیریممقام دولت گفت: از توان و توان علمی، همفکری و ایده های جامعه دانشگاهی در زمینه تقویت رسانه و نحوه برخورده دو سویه دولت و افکار عمومی بیشتر از آن بهره می برد.

به گزارش ایسنا ، علی بهادری جهرمی در صفحه کاربری خود در اینستاگرام نوشت:

«دیروز توفیق حضور و همفکری در جمع اساتید مدیریت رسانه و هیئت رئیسه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

پس از آشنایی بیشتر با ظرفیت ها و برنامه های دانشکده مدیریت به ویژه در حوزه های رسانه ای و ارتباطاتی، در جمع اساتید و اعضای هیئت علمی این دانشکده ها را به همفکری و تبادل نظر در موضوع مدیریت رسانه دولتی پرداختیم. نکات کلیدی و مهمی مطرح می شود و انشاءالله از توان و توان علمی، همفکری و ایده های جامعه دانشگاهی در تقویت حوزه رسانه و نحوه برخورد دو سویه دولت و افکار عمومی بیشتر از آن بهره می برد.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری