بلند مدت روشن است/ چهل اقدام مهم مقامات در ۲۰۰ روز


به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی مقامات در صفحه توئیتر شخصی ضمن حاضر لیست اقدامات مقامات نوشت: ۲۰۰ روز اجتناب کرده اند تحریک کردن مقامات مردم می گذرد. کار مهمی همراه خود کمک افراد {انجام شده} است، ساده چهل مورد را فهرست کردم.

وی ذکر شد: بلند مدت روشن است.

محتوای متنی این اقدامات به رئوس مطالب زیر است:

۱. مقامات در سفرهای هجده شهرستانی رئیس جمهور همراه با افراد است

۲. واکسیناسیون کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوند عروق کرونر؛ واردات نزدیک به ۱۶۰ میلیون دوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت بیش اجتناب کرده اند ۶۰ میلیون دوز واکسن خانه. ۱۴۶ میلیون دوز واکسن تزریق کرد

۳. پذیرش عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در گروه همکاری شانگهای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت سرزنده در گروه همکاری مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث کشورهای صادرکننده بنزین.

۴. آزادسازی سواحل به نفع افراد

۵. قرارداد تبادل بنزین (ایران، ترکمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان)

۶. مدیریت بلعیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند قطعی بنزین خانگی در زمستان

۷. انعقاد قراردادهای اصلی برای وزارت نفت برای رشد میادین نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین به خوب ارزش بیش اجتناب کرده اند ۱۱ میلیون دلار.

۸. تعمیر مشکلات فاضلاب اهواز

۹. ایجاد فوری نهضت سراسری مسکن (گزارش شناسایی بیش اجتناب کرده اند ۵ میلیون نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین پایین برای خوب میلیون واحد مسکونی)

۱۰. احیاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده سازی شورای برتر ملت همراه خود حضور رئیس جمهور

۱۱. احیای صنعت فضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسیدن توصیه اولین تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر سنجش (آفتاب ۲) در مدار ۵۰۰ کیلومتری

۱۲. آسانسور کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع به مجلس شورای اسلامی

۱۳. انبساط ۴۰ درصدی خرید و فروش خارجی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل ۶ وسط تجاری ایران در کشورهای مختلف.

۱۴. لغو امضای طلایی، تسهیل در صدور مجوز نقش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ۳۰ برابری سرعت صدور مجوز نقش ها خانگی

۱۵. دیپلماسی متوازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده همراه خود همه کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان همراه خود محوریت اقتصاد

۱۴. مقابله همراه خود پدیده قبوض نجومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت تیز کردن خارج اجتناب کرده اند رسمیت قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر استاندارد

۱۷. تحریک کردن تغییر در صنعت خودروسازی خانه همراه خود تحریک کردن اجرای هشت بند اصلاحات اساسی در صنعت خودرو

۱۸. تیز کردن درآمد سهام سه گانه در گذشته اجتناب کرده اند بالا سال برای اولین بار

۱۹. مذاکرات محترمانه برای تعمیر تحریم های ناعادلانه علیه ملت ایران

۲۰. تحریک کردن اجرای ۴۸ تعهد عظیم تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرانه به خوب ارزش ۱۷ میلیارد دلار

۲۱. آغاز به ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی انبارهای کمیسیون سهام شخصی

۲۲. تنظیم قابل توجه نظام بانکی، تسهیل بازپرداخت رهن های دانش، افزایش سقف رهن قرض بل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابطال ضامن.

۲۳. حضور در میدان فاجعه (سیل، زلزله، اختلال در پمپ بنزین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید …).

۲۴. همراه خود واگذاری تجهیزات گلف های استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس به افراد آغاز کنید

۲۵. شفافیت مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزام به گزارش حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای کارمندان کلیه تجهیزات ها در سامانه پاکنا

۲۴. ملاحظه ویژه به جو زیست همراه خود تحریک کردن احیای تالاب‌های میانکالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلیج گرگان، لایروبی رودخانه‌ها، شعله‌گیری بنزین در پالایشگاه‌ها، ممنوعیت صید ترال، آزادسازی سواحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل بهره‌برداری اجتناب کرده اند تاسیسات تولیدی سوزاندن ساری.

۲۷. تعمیر ضعیف کالاهای اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا دادن به صف های تمدید شده برای گرفتن مایحتاج روزانه افراد

۲۸. توقف قوز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش نسبی در ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش

۲۹. کاهش شتاب تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف استقراض اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی

۳۰. گردشگری پس اجتناب کرده اند ۲ سال وقفه در ورود مسافران خارجی افزایش گرفت

۳۱. افزایش عظیم در کالا نفت

۳۲. ۷۳ سهم درآمد ارزی حاصل اجتناب کرده اند کالا نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش خارجی ملت

۳۳. قیمت رایگان آب، انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین برای اشخاص حقیقی تحمل محافظت کمیته کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی (در الگوی بلعیدن)

۳۴. اجتناب کرده اند افزایش قیمت آنلاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پست دولتی

۳۵. تحریک کردن تعهد سراسری فیبر نوری منازل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن سازی بیش اجتناب کرده اند نیم میلیون پورت.

۳۶. پیوستن اصولاً ۱۲۵۰ این روستا دارای جامعه آنلاین ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسرعتی است کدام ممکن است برابر خوب سال پیش بود

۳۷. بدست آوردن به قابلیت بازیابی فیبرهای نوری دریایی برای اولین بار در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعقاد قرارداد همراه خود کشورهای همسایه جهت بازیابی فیبرهای دریایی آنها.

۳۸. تحریک کردن عملیات عملیاتی قالب جهاد آبرسانی ۱۰ هزار روستا

۳۹. تحریک کردن قالب آزمایشی «بنزین برای همه» در جزیره کیش

۴۰. انگلیس تسلیم ایران شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی ۵۳۰ میلیون دلاری شخصی را پس اجتناب کرده اند بیش اجتناب کرده اند ۴۰ سال تیز کردن کرد.