بعیدی نژاد: امیدوارم ارتباط بین ایرانیان مقیم انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی ساده شود.فرستاده اسبق ایران در انگلیس همراه خود ردیابی به آزادی نازنین زاغری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انوشه عاشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر همزمان بدهی ایران توسط انگلیسی ها برای تخفیف تسلیحاتی، ذکر شد: انگلیس گذشت است، به طور قابل توجهی کمک خواهد کرد که شما تسهیل ارتباط بین اقامت تحمیل کنید. ایرانی ها. در بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمینش

به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد، فرستاده سابق ایران در لندن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلمات سابق وزارت امور خارجه در صفحه اینستاگرام شخصی به تجزیه و تحلیل موضوع آزادی نازنین زاغری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا ایران اجتناب کرده اند بریتانیا برای هماهنگی تسلیحاتی صنوبر. اجتناب کرده اند تانک های چیفتن. .

بعیدی نژاد نوشت: پس اجتناب کرده اند ۲ دهه دعوای حقوقی محکم ایران، صنوبر مطالبات ایران به انگلیس برای تخفیف تسلیحاتی به مرحله بسته شدن شخصی رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدهی در کشورمان توسط انگلیس صنوبر شد.

وی افزود: اگرچه سیستم قضایی انگلیس اجتناب کرده اند مدت ها در گذشته به صنوبر این بدهی رای خوش بینانه داده بود، با این حال مشکلات فنی – بانکی مانع اجتناب کرده اند واگذاری این بدهی شد کدام ممکن است در پایان همراه خود خواستار راهکارهای فنی تعمیر شد. مبلغ بی نظیر بدهی تقریباً خوب سوم این مبلغ پرداختی {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی سودی است کدام ممکن است {در این} سال‌های تمدید شده به مبلغ اولین بدهی به موسسه مالی تعلق گرفته است، به همین دلیل تمام دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد مالی کدام ممکن است آنها به موسسه مالی صنوبر کرده‌اند. ملت.

بدهی انگلیس به ایران همراه خود قرارداد شومینه بس لندن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران در نوزده دهه هفتاد شرح داده می شود کدام ممکن است بر ایده آن وزارت حفاظت انگلیس در زمان سلطنت پهلوی ۱۵۰۰ تجهیزات تانک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ خودروی زرهی به ایران فروخت. پس اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی این قرارداد لغو شد. همراه خود لغو این قرارداد، ایران آرزو کرد بازگرداندن پول شخصی شد با این حال باقی مانده است این بدهی صنوبر نشده بود. مبلغ ۳۹۰ میلیون پوندی مبلغ بی نظیر پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد کدام ممکن است آگاه تبدیل می شود دیروز در ایران صنوبر شده است.

فرستاده سابق کشورمان علاوه بر این به آزادی نازنین زاغری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انوشه عاشوری ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خوشبختانه همزمان همراه خود کمک قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ۲ زندانی همراه خود تابعیت انگلیس اجتناب کرده اند زندان آزاد شدند. زندان {به دلیل} چندین سال محکومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات بشردوستانه.» در آستانه عید نوروز به ترکیبی خانوار هایشان آمدند. امید است انجام این اقدامات متقابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر برخی اجتناب کرده اند موانعی کدام ممکن است سال ها در روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس تحمیل شده است، به طور قابل توجهی موجب تسهیل ارتباط ایرانیان مقیم انگلیس همراه خود وطن شخصی شود.

به گزارش ایسنا، ذبیح الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه روز چهارشنبه ذکر شد: نازنین زاغری به اتهام جاسوسی برای سرویس امنیتی انگلیس به ۴ سال زندان محکوم شد. بر این ایده ممنوعیت بازدید وی تعمیر شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زندان راه اندازی شد. او پرونده عکس هم دارد کدام ممکن است به ۱ سال حبس محکوم شده با این حال این پرونده باقی مانده است اجرایی نشده است.

وی ذکر شد: انوشه عاشوری نیز به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۴ سال و هفت ماه اجتناب کرده اند محکومیتش می تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی مشروط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان دستی اجتناب کرده اند دانش خارجی اکتسابی کرده بود. خدماتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند او نیز اکتسابی شد، جیب دادگاه آزادی مشروط او را پذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت اسلامی به او رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهایی اجتناب کرده اند زندان داد.

بعیدی نژاد در {پاسخ به} مشتریان ذکر شد: ۲ پرونده به صورت جداگانه وجود داشت، یکی ۴ دهه پیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس ۵ سال پیش. ۲ پرونده به طور همزمان در ۲ چارچوب به صورت جداگانه پیگیری شده است».

انتهای پیام/