بشیری: از مطالب منطبق با دین و هویت ملی در کتاب های درسی استفاده شودعضو کمیته آموزش، پژوهش و فناوری شورای اسلامی شهر گفت: آموزش و یادگیری کتاب های سال آینده دانش آموزان باید از محتوایی منطبق با هویت دینی، ملی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بهره مند شود. جامعه ما را برای دانش آموزان. به خوبی برای آینده تحصیل کرده اند.”

فرهاد بشیر که در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه تغییراتی در کتاب های درسی دانش آموزان ایجاد شده است، خطاب به مقام معظم رهبری نیز تاکید کرد: جلساتی که با رهبری به ویژه وزارت آموزش و پرورش داشتیم، یادآوری شود. به او. این موضوع پیشنهاد می شود با توجه به توصیه های مقام معظم رهبری در مورد محتوای کتاب ها حتما به این موضوع توجه داشته باشند.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: البته کتاب های درسی در شرف چاپ است و مسئولان آموزش و پرورش باید از این به بعد در سال آینده به این موضوع توجه جدی کنند و مطالب غیرضروری را حذف کنند که غیرضروری است. دانش آموزان در کلاس های مختلف

وی تاکید کرد: مطالب و مطالب مفید برای دانش آموزان به ویژه در راستای هویت دینی، ملی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ما باید در دروسی که تدریس می کنند گنجانده شود تا دانش آموزان در آینده به خوبی یاد بگیرند.

در انتهای پیام