برگزیدگان سومین جشنواره تئاتر ماه-وتار معرفی شدندایسنا / کردستان سومین جشنواره استانی تئاترماه_وتار در پردیس سینما آزادی بیجار با معرفی نفرات برتر به کار خود پایا

سومین جشنواره استانی تئاتر ماه_وتار با رعایت شرایط و محدودیت های گزارشی روز شنبه به کار خود پای.

بر اساس اعلام دبیرخانه، با وجود شرایط استثنایی در مجموع ۱۸ اثر به دبیرخانه جهت بازبینی ارسال ا این آثار توسط هیئت داوران متشکل از هنرمندان کشوری، فرهاد قائمیان، حمیدرضا نعیمی و نادر برهانی م.

فتنی است پس از قرائت بیانیه نفرات برتر توسط هیئت داوران معرفی و با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی

بر این اساس در طراحی لباس «منا زارعی» برای نمایش «یک شب مهتاب»، جشنواره تندیس را به خود اخد. جایزه سوم بازیگری مرد به «احمد سنگین آبادی» برای نمایش «یک شب مهتاب» جایزه و جشنواره تندیس دوم بازیگری مرد به «سعدی حسینی» برای نمایش «کسوف» و جایزه، لوح تقدیر و جشنواره تندیس اول بازیگر مرد به «زاهد». ندی “برای نمایش” تمام که نمی شود ولی تمام “، رسید.

در بخش بهترین بازیگر زن عناوین اول تا سوم به ترتیب به «مریم مقصودی» برای نمایش «تمام که نمی شود ولی تمام»، «کیمیا مولودی» برای نمایش «دوژم» و «منیرالسادات قاضی زاده» به خاطر نمایش «ماهی ها فراموش نمی کنند». «اختصاص یافت.

در بخش نمایشنامه نویسی جایزه سوم به نمایش “یک شب مهتاب” “عادل گنجی” جایزه و لوح تقدیر دوم به “باقر سروش” برای نمایش “مادرم در برفک تلویزیون یخ زد” و جایزه و جشنواره تندیس اول به “اکبرصادقی” بخاطر نمایش ” تمام که نمی شود ولی تمام»، تقدیم شد.

نمایش “تمام که نمی شود ولی تمام” نیز به عنوان اثر برگزیده سومین جشنواره استانی تئاتر ماه_وتار مو

انتهای پیام