برگزاری مسابقه برای ارتقاء کیفیت زندگی بیماران دارای اختلالات حرکتیاز سوی سایت ملی نقشه برداری مغز، مسابقه ملی تحلیل داده ها با محوریت سیستم های واسط مغز و رایانه با هدف ارتقاء کیفیت زندگی بیماران دارای اختلالات حرکتی انجام می شود.

به گزارش ایسنا، نمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز مسابقه تحلیل داده‌های ملی fNIRS با کمک به بیماران مبتلا به بیماری‌های داخلی

ثبت نام این مسابقه از ۲۵ بهمن آغاز شد و تا ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت و هدف از برگزاری آن آشنا شدن با فناوری مادونقرمز مادونقرمز نزدیک در سیستم واسط مغز و رایانهزایی، مشارکت، همکاری و هماف بینرشتها و تلفیق تجربههای با ارزش افراد خبره برای اربردی کردن سیستم واسط مغز و رایانه و افزایش سرعت است.

ارتقاء کیفیت زندگی بیماران دارای اختلالات حرکتی از دیگر تصمیم گیری این رویداد است.

این مسابقه در دو مرحله حضوری و غیرحضوری برگزار می‌شود که در مرحله اول داده‌هایی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد و باید بر اساس شیوه نامه‌های، عمل و نتایج را ارسال کنند و در نهایت تیم‌های برگزیده به مرحله حضوری راه پیدا کنند.

بر اساس برنامه زمان بندی، ثبت نام در این رقابت از ۲۵ بهمن ماه جاری آغاز شد و انتشار شیوه نامه و تحویل داده ها از سوی شرکت تا ۲۱ اسفند ماه و مهلت ارسال نتایج مرحله اول ۳۱ فروردین ماه خواهد بود.

نتایج مرحله اول در روز ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ اعلام می شود و در این مسابقه شرکت می کند که مرحله د م

نتایج نهایی این دوره از رقابت ها در روز ۳۱ اردیبهشت ماه اعلام می شود و اهدای جوایز و تقدیر از برگزیدگان این رویداد همزمان با ششمین دوره سمپوزیوم جدید نقشه برداری مغز خواهد بود.

به رتبه اول این رقابت مبلغ ۷۵ میلیون ریال و امتیاز باشگاه پژوهشگران ۱۰۰۰، به رتبه دوم ۴۵ میلیون تومان و ۶۰۰ امتیاز باشگاه پژوهشگران و به رتبه سوم ۳۰ میلیون تومان و ۴۰۰ امتیاز باشگاه پژوهشگران اعطا خواهد شد.

انتهای پیام