برگزاری آزمون جامع مشمولان قانون تکلیف آموزش و پرورش در روز جمعهطبق اعلام مارکک سنجش صلاحیتهای حرفهای دانگگاه فرهنگیان، آمون جامع مشمولان قانون تعیین تکلیف آپارت آموزش و پرورش فردا، جمعه ۲۹ بهمن ماه برگگار می شود.

به گزارش ایسنا، مرکز سنجش صلاحیتهای حرفهای دانشگاه فرهنگیان، از برگزاری آزمون جامع مشمولان قانون تکلیف وزارت آموزش و پرورش و افراد جامعه دورههای قبل از تعیین تکلیف و مهارتهای ساختار ساختار ۲۸ اساسنامه این دانشگاه در صبح روز جمعه ۲۹ بهمن ماه جاری خبر داد.

این آزمون از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ دقیقه از طریق سامانه آزمون دانشگاه به نشانی azmoon.cfu.ac.ir برگزار می شود.

دانشگاه فرهنگیان همچنین اعلام کرد: امید میرفت پس از پایان دوره های کارآموزی سری چهارم برای مشمولان قانون تکلیف آموزش و پرورش (معلمان حق التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستان و خرید خدمات آموزشی فعال در آموزش و پرورش به منظور تبدیل وضعیت و بکارگیری در دستگاه و پرورش) آزمون جامع مشمولان به صورت حضوری برگزار می شود، اما آیا سویه امیکرون کوید ۱۹ شرایط را تغییر و ممکن است حضوری آزمون جامع را کاهش دهد.

سؤالات برای گروه های ۲۳ گانه مشمول آزمون جامع چهارم نیز بر اساس معیارهای صحیح علمی و استاندارد، طراحی و در ارتباط با اهداف و نیازهای آموزشی تهیه و تنظیم شده است. بنا بر تصمیم جامع ستاد ماده ۲۸ گروه چهارم مشمولان آزمون قانون تکلیف وزارت آموزش و پرورش و پرورش و افراد جا مانده دوره های تعیین تکلیف و مهارت های اعضای خانواده ۲۸ صبح روز جمعه ۲۹ بهمن ماه جاری با شرکت جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار و ۶۹۰ نفر برگزار خواهد شد.

برگزاری آزمون پایان بهمن ماه، بهترین موقعیت برای انجام استفاده از افراد مشمول، برابر با مصو. علاوه بر کلیه افرادی که اسامی آن ها توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به معاونت نظارت، اعلام شده است که تعداد افرادی که بنا به تشخیص افراد مختلف در آزمون های برگزار شده در گذشته با موفقیت گذر می کنند، می باشد. مشمولان در آزمون ۲۹ بهمن به عنوان آزمون جبرانی، شرکت کنند.

می شود: آزمون پیش رو برای رشته های مختلف آموزش ابتدایی، متوسطه، کودکان با نیازهای ویژه، مشاوره، مراقبان سلامت و بهداشت و مربیان امور تربیتی و تربیت بدنی برگزار می شود. بالاترین جامعه آمار شرکت کنندگان در آزمون نیز به رشته آموزش ابتدایی اختصاص دارد.

بر اساس این گزارش، دو عنوان درسی تخصصی هر رشته به تفکیک و یک عنوان درس مشترک اخلاق حرفه ای در همه رشته ها، ارزیابی سنجش و تعیین صلاحیت افراد مشمول قانون تعیین تکلیف آموزش و پرورش در آزمون جامع بهمن ماه جاری است. کتاب های درسی و راهنماهای معلم هم جزوه منابع آزمون به شمار می روند، بخشی از سوالات آزمون در این خصو.

آزمون ۲۹ بهمن همزمان با برگزاری آزمون گروه های اول، دوم و سوم مشمولان دارای ۴۰ سوال است. همه آزمون ها، چند گزینه است و از این سؤالات هم به صورت عملی چند گزینه ای توام با سح است.

مجموع کل آزمون نیز ۱۰۰۰ امتیاز است، مولفه های کارآموزی و فرهنگی هر کدام دارای ۲۷۵ نمره هستند.

در حد نصاب نمره قبولی مشمولان قانون تعیین تکلیف وزارت آموزش و پرورش، تاکید می شود: کسب رقم ۶۵ درصد از جانب شرکت کنندگان در آزمون جامع، ملاک قبولی افراد است.

شماره تلفن ۵۴۹۱۴-۰۲۱ پاسخگوی مشمولان در روز آزمون است، همچنین در آزمون پیش از مرداد ماه، شهریور و آذر همه شرایط مشمولان برای حضور خود فرد در آزمون رصد و پیش بینی شده است.

انتهای پیام