برنامه های رقابتی اقتصادی رادیو در یک جشنوارهجشنواره «صدای تولید» با هدف رقابت برنامه های برتر رادیویی در عرصه اقتصاد برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، در این جشنواره ۵۰ اثر از شبکه های سراسری رادیو بر شعار سال «تولید، پشتیبا»

ایده‌ها و موضوعات موضوعی برنامه‌های برگزیده توجه به طرح‌ها و طرح‌های مسائل تولید در داخل کشور است و برنامه‌های منتخب هستند که به خوبی با طرح‌ها و تبیین موضوعات اقتصادی پرداخته می‌شوند تا جایی که دانش اقتصادی جامعه ارائه دهند و حتی عموم مردم را ارتقاء دهند. .

از ۵۰ اثر ارسال شده به این جشنواره ۱۰ برنامه برگزیده شدند که به تهیه کننده برنامه های ترکیبی، تهیه کننده برنامه های مستند و گزارشی، تهیه کننده منتخب در بخش برنامه های گفتگوی اجتماعی، تهیه کننده مشترک در بخش برنامه های راویت پرداختند. داستانی و یک تهیه کننده در بخش برنامه های مسابقه جوایزی اهدا شد.

در سطح دیگری از این جشنواره، از قهرمانان تولید هم تقدیر شد. در این بخش عملکرد کارآفرینان و تولیدکنندگانی که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می کنند، مورد ارزیابی قرار می گیرند و در مجموع سه نفر به عنوان قهرمان تولید کشور معرفی می شوند.

جشنواره «دای تولید و قهرمان تولید» روز چهار شنبه، ساعت ۱۶ تا ۱۹ در استودیوی شماره یک ساختمان شهید

انتهای پیام