برنامه ریزی وزرای خارجی ایران و عمان برای سفر رئیسی به مسقطوزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ظهر روز چهارشنبه، وزیر امور خارجه، سلطنت عمان بود.

به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان و همتای عمانی وی آقای «بدر بن حمد البوسعیدی» در این دیدار موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

دو طرف همچنین در خصوص دعوت سلطان از رئیس جمهور برای سفر رسمی به عمان و بررسی این سفر، نحوه اجرای توافقات کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشوری که ماه گذشته با موفقیت در مسقط برگزار شد، تبادل نظر کردند.

موضوعات مهم منطقه ای مانند بحران یمن و گسترش گفتگوهای منطقه ای با هدف کاهش تنش در منطقه موضوع را

امیرعبداللهیان در این دیدار تاکید کرد: با توجه به روابط ممتاز و برادرانه با سلطنت عمان نقش ویژه ای برای رایزنی های فیما در موضوعات مختلف مورد علاقه قائل است.

وزیر خارجه دولت عمان همچنین در مورد پروژه های مختلف توافق شده در دیدار قبلی هیئت های دو کشور، اظهار نظر امیدواری کرد: روابط اقتصادی راهبردی میان دو کشور با تلاش برای دولت شکوفایی انجام شود.

وی همچنین با اشاره به قابلیت های گسترش همکاری ها خواستار رایزنی های نزدیک وزارت خارجه های دو کشو

آقایان امیرعبداللهیان و البوسعیدی پس از این دیدار در کنفرانس مطبوعاتی مشترک حاضر و برای تسلیم نامه سلطان عمان، به اتفاق عازم دیدار با رئیس جمهور شدند.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری