«بررسی ریشه های اختلافات روسیه و اتحادیه»


«بررسی ریشه های اختلافات روسیه و اتحادیه»

انجمن دانشجویی علمی تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه امام حسین (ع) در همکاری با موسسات علمی کشور، نشست تخصصی “بررسی ریشه های اختلافات روسیه و کشور” را برگزار می کند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، این برنامه با گزارش دکتر محمد یوسفی جویباری استادیار روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، دکتر سید محسن مصطفوی ریاست گروه مطالعات قفقاز و آسیای جنوبی مرکز فرهنگ سیاسی و روابط بین الملل ماه و دکتر عمران علیزاده استادیار جغرافیای سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رشت و رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه گیلان و با دبیری سیدمحمد تقی رئیسالسادات دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران و دانش جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، اسفندماه دوشنبه ۱۶، ساعت ۱۶ به صورت دکتر برگزار می شود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت شرکت در این برنامه به لینک http://Meeting.ac.ir/class/77/1210 مراجعه کنند.

«بررسی ریشه های اختلافات روسیه و اتحادیه»

انتهای پیام